Energiatehokkuus: jatkuvaa työtä

Energiatehokkuus on energiantuotannossa peruslähtökohta. Se on tärkeää sekä talouden että ympäristön näkökulmasta. Teemme systemaattisesti työtä sen parantamiseksi lämpö- ja vesivoimalaitoksissamme.

Tuotamme lämpövoimalaitoksissamme lämpöä ja sähköä ympäristön kannalta tehokkaalla tavalla, yhteistuotannolla (CHP). Kun lämpö ja sähkö tuotetaan samassa prosessissa, polttoainetta tarvitaan vähemmän kuin silloin, jos niitä tuotetaan erikseen.

Teemme yhteistyötä laitetoimittajien ja alan tutkijoiden kanssa. Selvitämme heidän kanssaan mahdollisuuksia tehostaa tuotantoamme entisestään. Yksi kehittämiskohde on juuri energiatehokkuus. Esimerkiksi palamisprosessin parempi hallinta on parantanut energiatehokkuutta ja vähentänyt päästöjä.

Vesivoimalaitoksiamme on peruskunnostettu pitkäjänteisesti, mikä parantaa myös energiatehokkuutta. Tuoreinta kehittämistyötä on Iijoen vesivoimalaitoksissa käyttöönotettu prosessinohjaus- ja automaatiojärjestelmä, ns. jokisäätöautomatiikka. Se lisää energiatehokkuutta tulva-aikaan merkittävästi.

Järjestelmällistä energiatehokkuustyötä

Kaikilla tuotantoyhtiöillämme on käytössä energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+ tai ISO 50001 -energianhallintajärjestelmä, joista osa on sertifioitu. Työtä energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään monin tavoin sekä tuotantolaitoksilla että toimitiloissa.

Kaikki Pohjolan Voima -konsernin yhtiöt ovat mukana energiatehokkuussopimuksessa. Energiatehokkuussopimukset ovat keskeinen osa Suomen energia- ja ilmastopolitiikkaa. Nyt menossa on kolmas sopimuskausi. Se on voimassa vuoteen 2025.

Me sopimuksessa mukana olevat yritykset olemme sitoutuneet selvittämään ja parantamaan energiatehokkuuttamme jatkuvasti, osana toimintojemme suunnittelua ja johtamista.

Raportoimme vuosittain

  • millaisissa toimilla olemme tehostaneet energiankäyttöä tai säästäneet energiaa
  • paljonko energiaa on säästetty
  • paljonko olemme käyttäneet energiaa edellisenä vuonna

Energiantuotannon toimenpideohjelmaan ovat liittyneet seuraavat Pohjolan Voiman yhtiöt:

  • PVO-Vesivoima Oy
  • Porin Prosessivoima Oy

Myös Teollisuuden Voima Oyj, joka on Pohjolan Voiman yhteisyritys, ja Alholmens Kraft Oy Ab, josta Pohjolan Voima omistaa merkittävän osuuden, ovat mukana energiantuotannon toimenpideohjelmassa.

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan ovat liittyneet seuraavat Pohjolan Voiman yhtiöt UPM-Kymmene Oyj:n kautta:

  • Kymin Voima Oy
  • Kaukaan Voima Oy
  • Rauman Biovoima Oy

Olemme tehneet systemaattisesti energiatehokkuustyötä vuodesta 1998. Lämpövoiman tuotantomme oli yksi ensimmäisistä energia-alan yrityksistä, joka liittyi valtiovallan ja energiantuotantoalan väliseen energiasäästösopimukseen.

Lue myös: Energiatehokkuus on elintärkeää energiantuottajallekin