Tytär- ja osakkuusyhtiöt

Pohjolan Voima -konsernin tytär- ja osakkuusyhtiöillä on omat hallintoelimensä sekä omia toimikuntia ja yhtiöasiakirjoja. Pohjolan Voima Oyj:n yhtiökokous antaa hallitukselle ohjeita tytäryhtiöiden hallitusten kokoonpanosta ja tarvittaessa tietyistä tytäryhtiöissä tehtävistä päätöksistä.

Emoyhtiön hallitus ja konsernin johtoryhmä käsittelevät konsernin toimintoihin liittyvät linjapäätökset. Pohjolan Voima osallistuu tytär- ja osakkuusyhtiöidensä johtamiseen ja valvontaan näiden yhtiöiden hallintoelimiin nimettyjen edustajiensa kautta.

Pohjolan Voima Oyj
Pohjolan Voima Oyj on Pohjolan Voima -konsernin emoyhtiö.

PVO-Vesivoima Oy
PVO-Vesivoima Oy on Pohjolan Voima Oyj:n kokonaan omistama yhtiö, joka omistaa ja pitää käynnissä vesivoimalaitoksia Kemijoessa, Iijoessa ja Kokemäenjoessa.

Tornionlaakson Voima Oy
Tornionlaakson Voima Oy omistaa voimalaitoksia Tornionjoen vesistöissä Portimokoskessa, Kaaranneskoskessa ja Jolmankoskessa. Pohjolan Voima Oyj:n tytäryhtiö PVO-Vesivoima Oy omistaa Tornionlaakson Voimasta 50 prosenttia ja Tornionlaakson Sähkö Oy 50 prosenttia. Tornionlaakson Voima on Pohjolan Voiman osakkuusyritys.

Länsi-Suomen Voima Oy
Länsi-Suomen Voima Oy omistaa Harjavallan vesivoimalaitoksen Kokemäenjoessa. Pohjolan Voima Oyj:n tytäryhtiö PVO-Vesivoima Oy omistaa Länsi-Suomen Voimasta 19,9 prosenttia. Länsi-Suomen Voima Oy on Pohjolan Voiman osakkuusyritys.

Voimalohi Oy
Voimalohi Oy on PVO-Vesivoiman ja Kemijoki Oy:n yhteisesti omistama yhtiö, joka tuottaa velvoitepoikasia ja hankkii kalaistukkaita ulkopuolisilta sopimusviljelijöiltä sekä hoitaa vaelluskalahankkeita. Voimalohi on Pohjolan Voiman yhteisyritys.

Teollisuuden Voima Oyj
Teollisuuden Voimasta Pohjolan Voima Oyj omistaa 58,5 prosenttia. Teollisuuden Voima omistaa Olkiluodon ydinvoimalaitoksen. Teollisuuden Voima -konserniin kuuluvat palveluyhtiö TVO Nuclear Services Oy ja ydinjätehuoltoyhtiö Posiva Oy. Posiva Oy:n kokonaan omistama tytäryhtiö on Posiva Solutions Oy. Teollisuuden Voima Oyj on Pohjolan Voiman yhteisyritys.

PVO-Lämpövoima Oy
PVO-Lämpövoima Oy on Pohjolan Voima Oyj:n kokonaan omistama yhtiö, joka omisti Kristiinankaupungissa Kristiinan ja Porissa Tahkoluodon hiilivoimalaitokset sekä Kristiinan öljyvoimalaitoksen. Niiden tuotannollinen toiminta on lopetettu ja voimalaitokset on purettu.

Oy Alholmens Kraft Ab
Alholmens Kraftista Pohjolan Voima Oyj omistaa 49,9 prosenttia. Yhtiön biovoimalaitokset AK 1 ja AK 2 ovat Pietarsaaressa UPM:n tehdasalueella. Oy Alholmens Kraft Ab on Pohjolan Voiman osakkuusyritys.

Kymin Voima Oy
Kymin Voima Oy on Pohjolan Voima Oyj:n 76-prosenttisesti omistama yhtiö. Kymin Voimalla on biovoimalaitos Kouvolan Kuusankoskella UPM:n tehdasalueella.

Rauman Biovoima Oy
Rauman Biovoima Oy on Pohjolan Voima Oyj:n 72-prosenttisesti omistama yhtiö, jolla on biovoimalaitos Raumalla UPM:n tehdasalueella.

Porin Prosessivoima Oy
Porin Prosessivoima Oy on Pohjolan Voima Oyj:n 89-prosenttisesti omistama yhtiö, joka omistaa biovoimalaitoksen Porissa Venatorin tehdasalueella.

Kaukaan Voima Oy
Kaukaan Voima on Pohjolan Voima Oyj:n 54-prosenttisesti omistama yhtiö, joka omistaa biovoimalaitoksen Lappeenrannassa UPM Kaukaan tehdasalueella.

PVO Power Management Oy
PVO Power Management Oy on Pohjolan Voima Oyj:n kokonaan omistama yhtiö, joka tuottaa tuotannonohjaus-, sähkökauppa- ja tasehallintapalveluja Pohjolan Voimalle, Pohjolan Voiman tytär- ja osakkuusyhtiöille sekä osakkaille ja näiden tytär- ja osakkuusyhtiöille. PVO Power Management toimii sähkönmarkkinalain määrittelemänä tasevastaavana sekä Nord Pool Spotin jäsenenä.

PVO Power Services Oy
PVO Power Services Oy on Pohjolan Voima Oyj:n kokonaan omistama yhtiö, joka tuottaa sähkökauppaan ja tasehallintaan liittyviä palveluita Pohjolan Voiman osakkaille.