Luonnon monimuotoisuus

Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on ilmastonmuutoksen ohella suurin uhka maapallolle. Teimme vuonna 2022 kartoituksen siitä, miten toimintamme vaikuttaa luonnon monimuotoisuuteen ja miten voimme omalta osaltamme vaikuttaa luontokadon pysäyttämiseksi. Kartoituksen pohjalta laadimme toimintaohjelman vuosille 2023−2027. Keskitymme ohjelmassa vesi- ja lämpövoimaan. Ydinvoiman osalta työtä tehdään yhteisyrityksessämme TVO:ssa.

Luonnon monimuotoisuus on kirjattu strategiaamme. Vastuullisena toimijana yhteensovitamme kilpailukykyisen hiilidioksidineutraalin tuotannon ja luonnon monimuotoisuuden. Haluamme tuottaa vesivoimaa vastuullisesti ja hyödyntää yhteistuotannossamme kestävästi tuotettuja puupohjaisia polttoaineita.

Luonnon monimuotoisuuden tavoitteemme

Pitkän aikavälin biodiversiteettivisiomme on, että tunnemme luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimmät vaikutuksemme ja etenemme kohti nettopositiivisuutta. Vahvistamme osaamista ja päivitämme tavoitettamme tiedon lisääntyessä.

Vision toteuttamiseksi olemme asettaneet pitkän aikavälin tavoitteet:

Luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelma vuodelle 2024

Pohjolan Voiman luonnon monimuotoisuuden tavoitteet ja toimenpideohjelma vuodelle 2024.
Pohjolan Voiman luonnon monimuotoisuuden tavoitteet ja toimenpideohjelma vuodelle 2024.

Vesivoimassa jatkamme yhteistyössä vaelluskalahankkeita

Jatkamme yhteistyötä vaelluskalojen ja vesiympäristön hyväksi toiminta-alueillamme.

  • Iijoen Haapakoskella otettiin kesällä 2022 käyttöön Suomen ensimmäinen lohen vaelluspoikasten alasvaelluksen mahdollistava väylä kiinniottolaitteistoineen. Alasvaellusväylää kehitetään ja sen toimivuutta tutkitaan.
  • Lohi Iijokeen -hanke vuosina 2022–2024 jatkaa Iijoen vaelluskalahankkeen 2020–2022 laajaa yhteistyötä ja tuottaa mm. tietoa Haapakosken alasvaellusväylän toimivuudesta.
  • Iijoki-sopimus 2019–2023 toteuttaa Iijoen vesistövisiota muun muassa ennallistamalla ojitettuja soita ja parantamalla veden laatua Iijoen valuma-alueella.
  • Iijoen Raasakan noin 9 km pituisen vanhan uoman kehittäminen vaelluskalojen luontaiseksi lisääntymisalueeksi jatkuu. mm. juoksuttamalla uomaan vettä koko kesäkauden.
  • Raasakassa on käytössä hydraulinen kalatie Kalasydän vuosina 2023-2025. Laitteisto on ensimmäistä kertaa käytössä mereen laskevan rakennetun joen alimmalla voimalaitoksella ja käytöstä saadaan valtakunnallisestikin arvokasta tietoa Kalasydämen toimivuudesta vaelluskalakysymysten osaratkaisuna.
  • Osakkuusyhtiömme Tornionlaakson Voima on hakenut lupaa kahden luonnonmukaisen kalatien rakentamiseksi Tengeliönjoen Portimokoskelle. Tämä avaisi 1 000 km lisääntymisaluetta vaelluskaloille.
  • Osallistumme yhteistyöhankkeisiin vaelluskalakantojen elvyttämiseksi myös Kemijoella ja Ounasjoella.
  • Jumiskojoen vesistössä Suolijärvien säännöstelyyn valmistellaan vedenkorkeuksien suosituspisteitä yhteistyössä hallinnon ja asukkaiden kanssa.

Lue nettisivuiltamme lisää yhteistyöstä vesiympäristön kehittämiseksi

Käytämme kestäviä puuperäisiä polttoaineita

Kehitämme puupolttoaineiden vastuullista hankintaa. Tavoitteenamme on tarkentaa puupolttoaineisiin liittyviä kestävyyskriteerejämme ja huomioida kriteerit polttoainesopimuksissamme. Tarkastelemme myös metsäsertifiointien merkitystä luonnon monimuotoisuuden kannalta.  Selvitämme, kuinka suuri osuus puupolttoaineistamme tulee sertifioiduista lähteistä ja millaisen tavoitteen voimme sertifioinneille asettaa.

Lue myös:

Käynnistimme luonnon monimuotoisuusohjelmamme keväällä 2023