Raasakan Kalasydän-kalatie

Hydraulinen Kalasydän-kalatie Iijoen Raasakassa tukee Pohjolan Voiman luonnon monimuotoisuuden edistämistä. Vaelluskalojen palauttaminen ja vesivoiman tuotanto ovat sovitettavissa yhteen. ​

Kalasydän on Raasakassa käytössä vuosina 2023-2025. Sen toimivuudesta saadaan arvokasta tutkimustietoa, sillä suomalainen innovaatio Kalasydän on nyt ensimmäistä kertaa käytössä mereen laskevan joen alimmalla voimalaitoksella, johon esimerkiksi lohi pääsee nousemaan suoraan mereltä. Tutkimustieto auttaa kehittämään eri vaelluskalaratkaisuja ja niiden toimimista yhteen tulevaisuudessa.​

Kalasydän-kalatie nostetaan talveksi pois joesta.

Kalasydän-kalalaskuri tilastoja vuodelta 2023.

Raasakan hydraulinen kalatie ”Kalasydän”.

Tavoitteenamme on vaelluskalojen luonnonkierron kehittäminen laajapohjaisessa yhteistyössä:​

  • Rakennamme ylösvaellusratkaisun alimmalle voimalaitokselle Raasakkaan ​ja kehitämme ylimmän voimalaitoksen Haapakosken alasvaellusreittiä. ​Kokemusten perusteella etenemme jatkossa vaiheittain yhteistyössä tavoitteena ylös- ja alasvaellusratkaisu kaikkiin viiteen Iijoen voimalaitokseemme.    ​​
  • Vaelluskalakannan kehittymistä tuetaan mäti- ja poikasistutuksilla sekä siirroilla voimalaitosten ohi. ​
  • Raasakassa on useita vaihtoehtoja ylösvaellukselle. Yhteisen Iijoki-vision päätavoitteena on ollut tekninen kalatie Raasakan voimalaitokselle. Yhtenä osana kokonaisuutta haemme kokemuksia Kalasydämen toimivuudesta Raasakassa. Lisäksi selvitämme teknisen kalatien tai luonnonmukaisen kalatien rakentamista säännöstelypadolle. ​
  • Jokainen voimalaitos on erilainen, joten eteneminen edellyttää tutkittua tietoa edellisen vaiheen tuloksista. Viiden voimalaitoksen kalateiden rakentaminen Iijoella kestäisi vaiheittain edeten arviolta noin 25 vuotta, jos luvitus- ja valitusprosessit eivät hidasta rakentamista. ​

Kalasydän-kalatien toimintaperiaate

Virtaus ohjaa kalat Kalasydämeen​
Kalasydämen houkutusvirtaama ohjaa kalat Kalasydämen suuaukolle. Kalasydämen sijaintia voimalaitoksen alla voidaan muuttaa ja optimoida havaintojen ja kokemusten perusteella.

Tekoäly tunnistaa kalat​
Älykäs laitteisto kameroineen tunnistaa Kalasydämeen uineet kalat. Kalojen määrästä ja lajistosta kerätään reaaliaikaista tietoa.​

Kalat siirtyvät padon yli​
Kalasydämessä kalat siirtyvät hydraulisesti putkistoa pitkin padon yli yläaltaaseen vahingoittumattomina. Osa siirretään konttiin ja edelleen Haapakosken yläpuolelle jatkamaan vaellustaan.

Raasakan hydraulinen kalatie ”Kalasydän”.
Raasakan hydraulinen kalatie ”Kalasydän”. Kuvassa projektipäällikkö Heikki Meriläinen Kalasydän Oy:sta.

Lue lisää:
Kalasydän-kalatie käyttöön Iijoella Raasakan voimalaitoksella
Kalasydän-järjestelmä käyttöön Raasakan voimalaitoksella
Kalasydän-kalatien asennustyöt alkoivat Iijoen Raasakassa

Lisätietoja Kalasydän-kalatiestä: Fishheart – bringing back migratory fish