Digitaalinen tie energiatulevaisuuteen

Modernit tuotantotavat auttavat meitä ennakoimaan ja vastaamaan asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin. Haluamme viedä koko yhteiskuntaa kohti älykkäämpää energiatulevaisuutta.

Digitalisaatio muuttaa koko energiasektoria – tuotantoa, varastointia, kulutusta – radikaalilla tavalla. Olemme Pohjolan Voimassa mukana muutoksen etujoukoissa. Olemme investoineet laitostemme digitalisointiin ja henkilöstömme osaamiseen pitkäjänteisesti.

Digitalisaatio tekee tuotantolaitoksistamme entistä energiatehokkaampia, päästöttömämpiä ja toimintavarmempia. Tämä auttaa meitä vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin yhä paremmin.

Vesivoiman automaatio reagoi nopeasti sähköntarpeen muutoksiin

Sähkömarkkinoiden tarpeet sekä sään ja luonnon olosuhteet muuttuvat joka tunti. Vesivoiman automaatio eli älykäs itseohjautuvuus muuntaa laitosten tehoa tarkasti sähkönkulutuksen mukaan. Tuotantoa voidaan säätää hyvinkin nopeasti: automaatio reagoi sekunneissa, jos kantaverkko tarvitsee lisää tehoa. Ilman vesivoimaa kantaverkon olisi vaikea vastata heilahtelevaan sähköntarpeeseen.

Digitalisaation avulla säätilan, vesistöjen pintakorkeuksien ja joen virtaamien ennusteet ovat merkittävästi aiempaa laajempia ja tarkempia. Mitä paremmin pystymme suhteuttamaan toimintamme luonnon muutoksiin, sitä ympäristöystävällisempää vesivoimaa pystymme tuottamaan. Raasakan älykalatie on tästä hyvä esimerkki.

Raasakan kalatien havainnekuva

Tekoälyllä joustavampaa lämpövoimatuotantoa

Digitalisaatio on luonut lämpövoimatuotantoomme uudenlaisen kokeilukulttuurin. Laiteinvestointien sijaan satsaamme tekoälyyn ja toteutamme pilottihankkeita, joiden tavoitteena on lisätä tuotannon tehokkuutta ja joustoa sekä parantaa huoltotoimenpiteiden tarpeen ennustettavuutta.

Pohjolan Voiman ja Rauman Energian omistama Rauman Biovoima on hyvä esimerkki modernista lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksesta. Digitaalisuudella on keskeinen rooli tuotannon luotettavuudessa, hyötysuhteessa ja ympäristöystävällisyydessä.

Rauman Biovoiman voimalaitos

Olkiluoto 3:sta täysin digitalisoitu ydinvoimala

Yhteisyrityksemme Teollisuuden Voiman Olkiluoto 3 -yksikkö on ensimmäisiä täysin digitalisoituja ydinvoimaloita maailmassa. Tuotannon hallintaa, automaatiota, datan keruuta ja hyödyntämistä, itsediagnostiikkaa sekä turvallisuusjärjestelmiä on kehitetty ja testattu jo vuosia.

Olkiluoto 3

Katso myös: Artikkelisarja digitalisaatiosta energiantuotannossa

Digi ja vesivoima

Vesivoimaloiden sisällä on muuttunut moni asia. Ne ovat teknisesti hyvin moderneja: laitoksia ajetaan etänä ja tuotantoa optimoidaan älykkäällä digitekniikalla.

Lue lisää digitalisaatiosta vesivoimassa

Digi ja lämpövoima

Lämpövoima-laitoksillamme satsataan älykkyyteen ja kokeilupiloteilla tavoitellaan lisää joustavuutta, energia-tehokkuutta ja entistä pienempiä päästöjä.

Lue lisää digitalisaatiosta lämpövoimassa

Digi ja ydinvoima

OL3 on yksi maailman edistyneimmistä ydinvoimaloista. Hallintaa, automaatiota, datan hyödyntämistä ja itsediagnostiikkaa on kehitetty käyttöönottoon.

Lue lisää digitalisaatiosta ydinvoimassa