Jatkuvuuden hallinta

Pohjolan Voimalla on käytössä jatkuvuuden hallintajärjestelmä, jonka avulla varmistetaan ja ylläpidetään toimintamme jatkuvuutta.

Jatkuvuuden hallintajärjestelmän laatimisen apuna on käytetty jatkuvuuden hallintajärjestelmästandardia ISO 22301:2019. Järjestelmään sisältyvät Pohjolan Voiman emoyhtiö ja tytäryhtiöt.

Jatkuvuuden hallintajärjestelmän avulla varmistetaan, että Pohjolan Voimaan kuuluvat tuotantoyhtiöt ovat tunnistaneet liiketoimintaan liittyvät mahdolliset riskit ja häiriöt sekä luoneet ja dokumentoineet toimintatavat poikkeuksellisten tilanteiden varalle. Järjestelmän dokumentaatiota ja kattavuutta arvioidaan säännöllisin väliajoin ja kehitetään tarpeen mukaan.