Ilmastotyötä: kohti vähähiilisyyttä

Pohjolan Voima on osa prosessia, jossa Suomesta tehdään vähähiilinen yhteiskunta. Koska tuotamme merkittävän osan Suomessa tuotetusta sähköstä, toimillamme on merkitystä.

Olemme pienentäneet omaa hiilikuormaamme määrätietoisesti 1990-luvun lopulta lähtien. Nykyisin 96 % sähköntuotannostamme on hiilidioksidineutraalia. Tämä osuus kasvaa edelleen.

Sähkön tuotannossamme 96 % oli hiilidioksineutraalia vuonna 2020

Tavoitteemme on nostaa sähköntuotannon hiilidioksidineutraalin tuotannon osuus 99 %:iin vuoteen 2025 mennessä. Lämmöntuotannon hiilidioksidineutraalin tuotannon tavoitteemme on 85 % vuoteen 2025 mennessä.

Ydinvoimalla, vesivoimalla, biovoimalla

Pohjolan Voimassa merkittävin hiilidioksidineutraali sähköntuotantomuoto on ydinvoima. TVO:n Olkiluoto 3 -ydinvoimayksikön myötä, vähähiilisen sähköntuotannon osuus nousee entisestään. TVO on Pohjolan Voiman yhteisyritys.

Vesivoima on merkittävin uusiutuvan energian tuotantomuoto Suomessa ja tärkein säätövoiman lähde. Olemme korottaneet vesivoimalaitostemme tehoja laitosten peruskunnostusten yhteydessä. Tämä on lisännyt hiilidioksidineutraalin vesivoiman tuotannon kapasiteettia.

Lämpövoimalaitoksemme ovat tehokkaita lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksia. Metsäteollisuuden tehdasalueilla sijaitsevat biovoimalaitokset käyttävät polttoaineinaan metsäteollisuuden sivuvirroista peräisin olevaa, puuperäistä ainesta. Ne tuottavat tehdasalueilleen niiden tarvitsemaa prosessihöyryä, sekä kaukolämpöä lähiyhdyskunnilleen.

Olemme purkaneet kolme öljy- ja hiilivoimalaitostamme.  Ensimmäisenä purettiin Kotkan Mussalossa sijainnut voimalaitos vuonna 2015. Vuosina 2019-2021 olivat vuorossa hiili- ja öljyvoimalaitokset Kristiinankaupungissa ja Porin Tahkoluodossa. 

Turve rajataan varapolttoaineeksi

Voimalaitoksissa, joissa tuotamme lämpöä ja sähköä yhteistuotantona (CHP), polttoaineina ovat pääosin puuperäiset polttoaineet. Lisäksi käytämme kierrätyspolttoainetta, turvetta ja kivihiiltä.

Tavoitteenamme on rajata turpeen käyttö varapolttoaineeksi vuoteen 2025 mennessä, jos markkinat tämän mahdollistavat. Selvitämme parhaillaan, millaisia toimenpiteitä tätä varten eri voimalaitoksissa tarvitaan.

Osassa voimalaitoksia olemme jo hyvässä vauhdissa. Turpeen rajaaminen vain varapolttoaineeksi ei kuitenkaan käy käden käänteessä, sillä keinoja on etsittävä laitos- ja kattilakohtaisesti. Kyse on kattilan korroosion ja käyttöhäiriöiden välttämisestä.

Katso myös

Kaukaan Voiman biovoimalaitos Lappeenrannassa