Tuotantomme 2023

Pohjolan Voima tuottaa yli 20 prosenttia Suomessa tuotetusta sähköstä. Tuotimme vuonna 2023 sähköä 17,0 terawattituntia (TWh). Lämpöä tuotimme 2,8 TWh vuonna 2023.

Suomen sähkönkulutus vuonna 2023 oli 80 TWh. Sähköä tuotettiin Suomessa 78 TWh ja sitä tuotiin Suomeen nettomääräisesti 2 TWh. 

Pohjolan Voima sähkön ja lämmön tuottajana

Pohjolan Voiman sähköntuotantokapasiteetti oli yhteensä 2 889 megawattia (MW) vuoden 2023 lopussa. Osuutemme Suomen sähköntuotantokapasiteetista oli noin 13 %. Pohjolan Voiman lämmöntuotantokapasiteetti oli 1 089 megawattia. Tuotamme sähköä ja lämpöä omakustannushintaan osakkaidemme tarpeisiin toimitusvarmalla, säätökykyisellä vesi-, lämpö- ja ydinvoimalla.

Pohjolan Voiman sähköntuotanto 17,0 TWh ja lämmöntuotanto 2,8 TWh vuonna 2023

Pohjolan Voiman hiilidioksidineutraalin sähköntuotannon osuus oli 99 % vuonna 2023. Hiilidioksidineutraalin lämmöntuotantomme osuus oli 90 % vuonna 2023.

Hiilidioksidineutraaleiksi tuotantomuodoiksi Pohjolan Voiman tuotannosta katsotaan vesi- ja ydinvoima sekä lämpövoimalaitoksissa hiilidioksidineutraaleilla puuperäisillä polttoaineilla tuotettu sähkö ja kierrätyspolttoaineiden bio-osuudella (Tilastokeskuksen käyttämä 60 %:n osuus) tuotettu sähkö ja lämpö.

Ydinvoiman osuus sähkön hankinnasta oli 81,5 (72,2) prosenttia ja kasvoi Olkiluoto 3-laitosyksikön (OL3) säännöllisen sähköntuotannon alettua. Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluodon ydinvoimalaitos tuotti sähköä 24,7 (16,4) TWh, josta Pohjolan Voima sai omistusosuutensa mukaisesti 14,4 (9,2) TWh. Olkiluoto 1- ja Olkiluoto 2-laitosyksiköiden yhteinen käyttökerroin oli 91,9 (93,0) prosenttia ja OL3-laitosyksikön
75,2 (16,9) prosenttia.

Vesivoiman osuus 1,8 (1,7) TWh oli 10,3 (12,9) prosenttia sähkön hankinnasta. Vesivoiman tuotanto nousi edellisestä vuodesta lähelle normaalin vesivuoden tuotantolukemia. Lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa sähköä tuotettiin yhteensä 0,9 (1,2) TWh. Osuus kokonaishankinnasta oli 4,9 (9,6) prosenttia.

Pohjolan Voiman sähköntuotanto 2023
Sähkön ja lämmön tuotannon polttoaineet 2022 ja 2023

Lue lisää: