Tuotantomme 2022

Pohjolan Voima tuottaa noin viidenneksen Suomessa tuotetusta sähköstä. Tuotimme vuonna 2022 sähköä 12,2 terawattituntia (TWh). Lämpöä tuotimme 3,1 TWh vuonna 2022.

Suomen sähkönkulutus vuonna 2022 oli 82 TWh. Sähköä tuotettiin Suomessa 69 TWh ja sitä tuotiin Suomeen nettomääräisesti 12,5 TWh. 

Pohjolan Voima sähkön ja lämmön tuottajana

Pohjolan Voiman sähköntuotantokapasiteetti oli yhteensä 2 041 megawattia (MW) vuoden 2022 lopussa. Osuutemme Suomen sähköntuotantokapasiteetista oli noin 11 %. Pohjolan Voiman lämmöntuotantokapasiteetti oli 1 264 megawattia.

Pohjolan Voiman sähköntuotanto 12,2 TWh ja lämmöntuotanto 3,1 TWh vuonna 2022

Pohjolan Voiman hiilidioksidineutraalin sähköntuotannon osuus oli 97 % vuonna 2022. Hiilidioksidineutraalin lämmöntuotantomme osuus oli 80 % vuonna 2022.

Hiilidioksidineutraaleiksi tuotantomuodoiksi Pohjolan Voiman tuotannosta katsotaan vesi- ja ydinvoima sekä lämpövoimalaitoksissa hiilidioksidineutraaleilla puuperäisillä polttoaineilla tuotettu sähkö ja kierrätyspolttoaineiden bio-osuudella (Tilastokeskuksen käyttämä 60 %:n osuus) tuotettu sähkö ja lämpö.

Ydinvoiman osuus sähkön hankinnasta oli 72,2 (66,2) prosenttia ja kasvoi Olkiluoto 3 -laitosyksikön aloitettua koekäyttösähkön tuotannon. Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluodon ydinvoimalaitos tuotti sähköä 16,4 (14,4) TWh, josta Pohjolan Voima sai omistusosuutensa mukaisesti 9,3 (8,2) TWh. Olkiluodon laitosyksikköjen yhteinen käyttökerroin oli 93,0 (92,8) prosenttia.

Vesivoiman osuus 1,7 (2,1) TWh oli 12,9 (16,6) prosenttia sähkön hankinnasta. Normaalia kuivemmasta loppuvuodesta johtuen vesivoimantuotanto oli hieman keskimääräistä vähäisempää. Lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa sähköä tuotettiin yhteensä 1,2 (1,5) TWh. Osuus kokonaishankinnasta oli 9,6 (11,9) prosenttia.

Lue lisää: