Innostava työpaikka

Meillä on töissä fiksuja ihmisiä, jotka tekevät työtä hiilineutraalin tulevaisuuden puolesta. Olemmekin yksi Suomen innostavimmista työpaikoista.

Olemme ylpeitä osaamisestamme ja pidämme työpanostamme tärkeänä: onhan työllämme myös laajempi, yhteiskunnallinen merkitys.

Työssä viihtymistä ja hyvää yhteishenkeä

Viime vuosina olemme tehneet paljon työtä yrityskulttuurin kehittämisen ja henkilöstön hyvinvoinnin eteen. Myös esimiestyön kehittämiseen panostetaan. Henkilöstötutkimustemme perusteella se on kannattanut.

Tuemme ihmisten ammatillista kehittymistä ja sitoutumista toimintamme ja yrityskulttuurimme kehittämiseen.

Hyvä yhteishenki on yksi vahvuuksistamme. Meillä on ystävällinen ja toisia arvostava ilmapiiri. Näin jokainen voi olla oma itsensä ja sanoa myös mielipiteensä. Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus ovat meillä tutkitusti toimintamme lähtökohtia.

Käytössä joustava työtapa

Meillä saa tehdä töitä joustavasti, hyvin työvälinein. Meillä on käytössä mahdollisuus joustavaan työtapaan. Tällaisissa tehtävissä kukin määrittelee itse, missä ja milloin työnsä tekee.  Vapaus ja vastuu kulkevat meillä käsi kädessä.

Tuemme henkilöstön ammatillista kehittymistä ja sitoutumista koko työyhteisön ja sen yrityskulttuurin kehittämiseen.

Itsensä johtaminen, palautekulttuuri ja innovointi ovat parhaillaan kehittämisen painopisteitä. Nämä tukevat myös projektimaista työskentelytapaa ja joustavaa työskentelykulttuuria.

Kehitämme osaamista

Toteutamme strategiaamme kehittämällä keskeisiä strategisia kyvykkyyksiä ja vahvistamalla osaamista. Strategiset kyvykkyydet ovat

  • omaisuuden hallinta,
  • kyky toimia tehokkaasti markkinoilla,
  • innovaatiokyvykkyys,
  • asiakaskeskeinen tapa toimia,
  • verkostojen johtaminen sekä
  • suoritus- ja uudistumiskyky. 

Voima-Akatemiamme kokoaa yhteen strategisia kyvykkyyksiä tukevat koulutuksemme ja tilaisuutemme. Lisäksi henkilöstön kehittymistä tuetaan kehitys- ja välikehityskeskusteluilla sekä tarvittaessa käytävillä sparrauskeskusteluilla.

Pitkiä, kokoaikaisia työsuhteita

Meillä työskennellään pitkäjänteisesti, pitkäaikaisissa työsuhteissa, ja meillä tehdään pääasiassa kokoaikatyötä. Vakituisen henkilöstömme keski-ikä oli 45 vuotta (2019 lopussa). Henkilöstöstämme 27 % on naisia, mikä on energia-alalle tyypillistä.

Työtä turvallisesti

Olemme kehittäneet työturvallisuuskulttuuria määrätietoisesti. Arvomme –taitavasti, rohkeasti, yhdessä – ohjaavat kaikkea tekemistämme. Taitavasti-arvo kattaa myös sen, että työskentelemme aina turvallisesti.

Esimerkiksi työturvallisuushavaintojen määrää on haluttu kasvattaa mm. niin, että se on yksi tulostavoitteiden mittareista. Kun ihmiset kiinnittävät huomiota pieniinkin työturvallisuutta vaarantaviin seikkoihin, niitä saada karsittua.

Turvallisuudesta järjestetään jatkuvasti koulutusta ja tietoiskuja. Myös alihankkijat ja vierailijat, jotka käyvät toimipaikoissamme, perehdytetään kunkin laitoksen turvallisuuskäytäntöihin.

Tehtävissä, joihin etätyö soveltuu, ihmiset ovat tehneet voineet tehdä osin etätöitä jo useita vuosia. Olemme siksi tehneet ratkaisuja mm. etätyön työturvallisuuden ja etätyössä tapahtuvien tapaturmien varalle. Olemme esimerkiksi laajentaneet vakuutusturvaamme etätyössä.

Lisätietoja: