Innostava työpaikka

Pohjolan Voimassa tehtävämme on tuottaa ratkaisevaa voimaa asiakkaillemme. Tässä työssä suurin voimavaramme on osaava, motivoitunut ja omistautunut henkilöstö. Tuemme henkilöstömme ammatillista kehittymistä sekä sitoutumista työyhteisömme ja yrityskulttuurimme kehittämiseen. Olemme sanoittaneet yhdessä arvomme, joiden mukaan haluamme myös arjessa toimia – taitavasti, luotettavasti ja yhdessä.

Pohjolan Voimassa teemme pitkäjänteisesti työtä yrityskulttuurimme kehittämiseksi. Palautteen perusteella olemme siinä myös onnistuneet: Pohjolan Voima on tutkitusti yksi Suomen innostavimmista työpaikoista. Tunnustuksen saavat parhaimpiin tuloksiin Corporate Spirit -henkilöstötutkimuksessa yltäneet suomalaiset organisaatiot. Pohjolan Voima voitti Suomen Innostavimmat työpaikat -kilpailun pienten organisaatioiden sarjan vuonna 2022 ja on saanut tämän Suomen Innostavimmat työpaikat -tunnustuksen vuosina 2019, 2020 ja 2021. 

Henkilöstöstä 80 prosenttia on tyytyväisiä Pohjolan Voimaan työpaikkana (Signi-kysely 2021). Tuloksemme perusteella saimme myös Future Workplaces 2021-sertifikaatin.

Arvoilla kohti yhteistä tavoitetta 

Pohjolan Voiman arvot ovat  

  • Taitavasti 
  • Luotettavasti 
  • Yhdessä  

Arvot näkyvät meillä hyvänä keskinäisenä yhteistyönä ja toistemme työn ja osaamisen arvostamisena. Olemme innostuneita työstämme ja pidämme työpanostamme tärkeänä: onhan työllämme myös laajempi, yhteiskunnallinen merkitys.  

Uskomme, että panostus ihmisiin ja kulttuuriin auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme ja onnistumaan tehtävässämme asiakkaittemme ratkaisevana kumppanina.   

Osallistaminen ja kuuleminen ovat vakiintunut toimintatapa

Työntekijöidemme tasa-arvoinen kohtelu on meille Pohjolan Voimassa yrityskulttuurimme lähtökohta. Vastuullisuusperiaatteidemme mukaisesti huolehdimme työntekijöidemme tasapuolisesta kohtelusta läpi koko työsuhteen rekrytointiprosessista lähtien. Kunnioitamme toistemme erilaisuutta emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää, häirintää, kiusaamista tai muutakaan epäasiallista kohtelua.Osallistaminen ja kuuleminen ovat vakiintunut toimintatapa

Tasa-arvotyö Pohjolan Voiman kaltaisessa tiiviissä asiantuntijaorganisaatiossa on erilaista kuin suuremmissa organisaatioissa. Pienemmässä yhteisössä mahdolliset epäkohdat on helpompi havaita, ja niihin pystytään puuttumaan nopeasti. Myös henkilöstön osallistaminen ja kuuleminen on sujuvampaa pienessä organisaatiossa.

Olemme Pohjolan Voimassa hyödyntäneet tehokkaasti organisaatiomme hyviä puolia tasa-arvotyössämme. Kokomme ei kuitenkaan selitä kaikkea. Tärkein syy onnistuneelle tasa-arvotyölle on se, että työntekijöidemme kuuleminen ja osallistaminen on meille pitkään käytössä ollut ja vakiintunut toimintatapa. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat arvomme, joiden työstämiseen kaikki pohjolanvoimalaiset osallistuivat. Ne on otettu hyvin vastaan ja sisäistetty koko Pohjolan Voimassa.

Osaaminen luo valmiuksia uudistua ja uudistaa 

Haluamme olla innostava työpaikka energia-alan huippuosaajille nyt ja tulevaisuudessa. Meillä saa kehittyä ja kehittää pitkäjänteisesti. Pohjolan Voimassa työskentelee yhteensä noin 40 energia-alan osaajaa erilaisissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä.

Yhteisiä tilaisuuksia pidämme niin paikan päällä kuin entistä enemmän myös virtuaalisesti. Henkilöstön kehittymistä tuetaan tavoite- ja osaamiskeskusteluilla sekä säännöllisillä sparrauskeskusteluilla. Joustotyön ja etätyökäytänteiden kehittämisen ansiosta henkilöstön valmiudet lisääntyneeseen virtuaaliseen työskentelyyn ovat meillä hyvällä mallilla.  

Katso avoimet työpaikkamme: Avoimet työpaikat  

Turvallinen työpaikka kaikille  

Olemme kehittäneet työturvallisuuskulttuuriamme määrätietoisesti. Uskomme, että kun ihmiset aktiivisesti kiinnittävät huomiota työturvallisuuteen, riskejä ja tapaturmia saadaan karsittua. 

  • Työturvallisuushavaintojen määrä on yksi tulostavoitteiden mittareista.  
  • Turvallisuudesta järjestetään jatkuvasti koulutusta ja tietoiskuja.  
  • Myös alihankkijat ja vierailijat perehdytetään kunkin laitoksen turvallisuuskäytäntöihin. 
  • Tehtävissä, joihin etätyö soveltuu, on tehty etätöitä jo useita vuosia. Olemme tehneet ratkaisuja myös etätyön työturvallisuuden ja etätyössä tapahtuvien tapaturmien varalle mm. laajentamalla vakuutusturvaamme.  

Tarkempia tunnuslukuja henkilöstöstämme löydät vuosikertomuksemme sivuilta 26-28.

Lue, mitä työntekijämme kertovat työstään Pohjolan Voimassa! 

Kaj Råtts, Pohjolan Voiman tuotanto-omaisuuden hoidon päällikkö
Kaj Råtts vastaa tuotanto-omaisuuden hoidosta

Kaj Råtts on tuotanto-omaisuuden hoidon päällikkö ja johtoryhmän jäsen. Mutta mitä ihmettä on tuotanto-omaisuus? Lue, mitä Kaj kertoo työstään

Katja Permanto on Pohjolan Voiman ympäristö- ja turvallisuusasiantuntija
Katja Permanto, ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö

Mikä pohjolanvoimalaisia yhdistää? Ainakin energinen meininki sekä kiinnostus energia-alaa ja sen murrosta kohtaan, kertoo Katja Permanto.
Lue, mitä Katja kertoo työstään

Ville Bredenberg, Senior Specialist

Ville Bredenbergin vastuulla on Pohjolan Voiman energiantoimitusprosessi – se, että toimitamme kilpailukykyistä energiaa.
Lue, mitä Ville kertoo työstään

Juha kouki, Johtava asiantuntija
Juha Kouki, Johtava asiantuntija

Johtava asiantuntija Juha Kouki työskentelee Pohjolan Voimassa lämmön ja sähkön yhteistuotantovoimalaitosten ja niiden liiketoiminta-, teknologia ja ympäristökysymysten parissa.
Lue, mitä Juha kertoo työstään

Energiatalouden asiantuntija Marja Tiitto, Kaukaan Voima
Marja Tiitto, energiatalouden asiantuntija

Energiatalouden asiantuntija Marja Tiitto vastaa Kaukaan Voiman asiakaslaskutuksesta, raportoinnista ja energiatehokkuusasioista sekä koordinoi Pohjolan Voiman vastuullisuusasioita.
Lue, mitä Marja kertoo työstään

Tommi Hansen-Haug, käynnissäpidon asiantuntija

Läynnissäpidon asiantuntija Tommi Hansen-Haugn vastuualueina on laitosten automaatio ja säätötekniikka.  
Lue, mitä Tommi kertoo työstään

Katso myös

Lisätietoa Henkilöstöpolitiikasta.