Innostava työpaikka

Pohjolan Voimassa tehtävämme on tuottaa ratkaisevaa voimaa asiakkaillemme. Tässä työssä suurin voimavaramme on osaava, motivoitunut ja omistautunut henkilöstö. Tuemme henkilöstömme ammatillista kehittymistä sekä sitoutumista työyhteisömme ja yrityskulttuurimme kehittämiseen. Olemme sanoittaneet yhdessä arvomme, joiden mukaan haluamme myös arjessa toimia – taitavasti, rohkeasti ja yhdessä.

Pohjolan Voimassa teemme pitkäjänteisesti työtä yrityskulttuurimme kehittämiseksi. Palautteen perusteella olemme siinä myös onnistuneet: Pohjolan Voima on tutkitusti yksi Suomen innostavimmista työpaikoista vuonna (2019 ja 2020).  Tunnustuksen saavat parhaimpiin tuloksiin Corporate Spirit -henkilöstötutkimuksessa yltäneet suomalaiset organisaatiot. Pohjolan Voima on saanut tämän tunnustuksen vuosina 2019 ja 2020. 

Henkilöstöstä 80 prosenttia on tyytyväisiä Pohjolan Voimaan työpaikkana (Signi-kysely 2021). Tuloksemme perusteella saimme myös Future Workplaces 2021-sertifikaatin.

Arvoilla kohti yhteistä tavoitetta 

Pohjolan Voiman arvot ovat  

  • Taitavasti 
  • Rohkeasti 
  • Yhdessä  

Arvot näkyvät meillä hyvänä keskinäisenä yhteistyönä ja toistemme työn ja osaamisen arvostamisena. Olemme innostuneita työstämme ja pidämme työpanostamme tärkeänä: onhan työllämme myös laajempi, yhteiskunnallinen merkitys.  

Uskomme, että panostus ihmisiin ja kulttuuriin auttaa meitä saavuttamaan tavoitteemme ja onnistumaan tehtävässämme asiakkaittemme ratkaisevana kumppanina.   

Osaaminen luo valmiuksia uudistua ja uudistaa 

Haluamme olla innostava työpaikka energia-alan huippuosaajille nyt ja tulevaisuudessa. Meillä saa kehittyä ja kehittää pitkäjänteisesti. Pohjolan Voimassa työskentelee yhteensä noin 80 energia-alan osaajaa erilaisissa asiantuntija- ja kehitystehtävissä sekä voimalaitosten ylläpitotehtävissä.  

Osaamisen kehittymisen vauhdittajana toimii Voima Akatemia, joka tuo kaikkien saataville koulutukset, tapahtumat, foorumit sekä yhteiset tilaisuudet. Yhteisiä tilaisuuksia pidämme niin paikan päällä kuin entistä enemmän myös virtuaalisesti. Henkilöstön kehittymistä tuetaan tavoite- ja osaamiskeskusteluilla sekä säännöllisillä sparrauskeskusteluilla. Joustotyön ja etätyökäytänteiden kehittämisen ansiosta henkilöstön valmiudet lisääntyneeseen virtuaaliseen työskentelyyn ovat meillä hyvällä mallilla.  

Katso avoimet työpaikkamme: Avoimet työpaikat  

Turvallinen työpaikka kaikille  

Olemme kehittäneet työturvallisuuskulttuuriamme määrätietoisesti. Uskomme, että kun ihmiset aktiivisesti kiinnittävät huomiota työturvallisuuteen, riskejä ja tapaturmia saadaan karsittua. 

  • Työturvallisuushavaintojen määrä on yksi tulostavoitteiden mittareista.  
  • Turvallisuudesta järjestetään jatkuvasti koulutusta ja tietoiskuja.  
  • Myös alihankkijat ja vierailijat perehdytetään kunkin laitoksen turvallisuuskäytäntöihin. 
  • Tehtävissä, joihin etätyö soveltuu, on tehty etätöitä jo useita vuosia. Olemme tehneet ratkaisuja myös etätyön työturvallisuuden ja etätyössä tapahtuvien tapaturmien varalle mm. laajentamalla vakuutusturvaamme.  

Tarkempia tunnuslukuja henkilöstöstämme löydät vuosikertomuksemme sivuilta 25-27.

Lue, mitä työntekijämme kertovat työstään Pohjolan Voimassa! 

Kaj Råtts, Pohjolan Voiman tuotanto-omaisuuden hoidon päällikkö
Kaj Råtts vastaa tuotanto-omaisuuden hoidosta

Kaj Råtts on tuotanto-omaisuuden hoidon päällikkö ja johtoryhmän jäsen. Mutta mitä ihmettä on tuotanto-omaisuus? Lue, mitä Kaj kertoo työstään

Katja Permanto on Pohjolan Voiman ympäristö- ja turvallisuusasiantuntija
Katja Permanto, ympäristö- ja turvallisuusasiantuntija

Mikä pohjolanvoimalaisia yhdistää? Ainakin energinen meininki sekä kiinnostus energia-alaa ja sen murrosta kohtaan, kertoo Katja Permanto.
Lue, mitä Katja kertoo työstään

Heli Nevala, Voimalaitosasiantuntija ja Hämeenkyrön Voiman toimitusjohtaja

Heli Nevala on ehtinyt työskentelemään Pohjolan Voiman eri tytäryhtiöissä jo vuodesta 1997 asti. Alun perin Heli oli kuitenkin kiinnostunut energian sijaan ilmailusta.
Lue, mitä Heli kertoo työstään

Jami Väisänen, projektityöntekijä

Jami Väisänen on työskennellyt Pohjolan Voimassa Academic Workin kautta nyt reilun vuoden. Pohjolan Voimalle hän päätyi mielenkiintoisten työtehtävien houkuttelemana.
Lue, mitä Jami kertoo työstään

Katso myös

Lisätietoa Henkilöstöpolitiikasta.