Yhteistyötä verkostoissa

Toimimme projektimaisesti verkostoissa sekä omistajiemme että kumppaniemme ja alihankkijoidemme kanssa. Näin saamme kuhunkin projektiin käyttöömme parhaan mahdollisen osaamisen.

Teemme kehitystyötä voimalaitostemme toimintavarmuuden ja energiatehokkuuden parantamiseksi entisestään. Läheisiä yhteistyökumppaneita ovat omistajiemme lisäksi kunkin laitoksen teknologiatoimittajat. Etsimme yhdessä toimivimpia ja kustannustehokkaimpia ratkaisuja.  `

Esimerkiksi Kaukaan Voiman ja Kymin Voiman biovoimalaitoksillamme olemme onnistutuneet tarkentamaan kattilan palamisolojen säätöjä merkittävästi. Tämä vähentää päästöjä ilmaan ja parantaa energiatehokkuutta. Tehokasta säätöteknistä ratkaisua haimme yhdessä teknologiatoimittaja Valmetin kanssa.

Paikallisesti näkyviä asioita

Teemme toiminta-alueillamme yhteistyötä paikallisten yhteisöjen kanssa konkreettisissa, paikallisesti tärkeissä hankkeissa.

Yksi esimerkki tällaisesta hankkeesta on Yli-Iissä Iijoen ylittävä Jakkukylän riippusilta. Se yhdistää kylän joen molemmin puolin niin, että mm. koululaisten ja muiden jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkuminen joen molemmin puolin helpottuu ja nopeutuu.

Paljon paikallista yhteistyötä tehdään nimenomaan Iijoella, kuten uima- ja venerantojen kunnostusta sekä kortteikkojen niittoa veneilyn helpottamiseksi.  

Jakkukylän riippusilta Iijoen yli.
Paikallinen yhteistyöhanke, Jakkukylän riippusilta Yli-Iissä Iijoella.

Tutkimusta ja diplomitöitä

Teemme yhteistyötä myös korkeakoulujen ja opiskelijoiden kanssa. Teemme yhteistyötä tutkimushankkeissa mm. tarjoamalla tutkijoiden käyttöön aineistoja ja osarahoitusta tutkimushankkeisiin. Laitoksillamme työskentelee vuosittain diplomityöntekijöitä.

Tutkimusyhteistyö tuottaa myös uusia innovaatioita, joista on yleisempää hyötyä. Esimerkki tällaisesta yhteistyöstä on PVO-Vesivoiman ja Oulun yliopiston tutkijoiden kehittämä turbiinisäätäjä, joka pystyy kontrolloimaan vesivoimalaitoksen tuotantoa aiempaan verrattuna huomattavasti nopeammin ja tarkemmin.

Tommi Hansen-Haug PVO-Vesivoimasta (vas.) ja István Selek Oulun yliopistosta Kierikin voimalaitoksella suorittamassa testejä yhteisessä projektissa.
Tommi Hansen-Haug PVO-Vesivoimasta (vas.) ja István Selek Oulun yliopistosta Kierikin voimalaitoksella suorittamassa testejä yhteisessä projektissa.

Ymmärrystä eri sukupolvien välille

Olemme aloittaneet myös keskustelujen sarjan nuorten vaikuttajien kanssa. Haluamme kasvattaa ymmärrystämme siitä, mitä nuoret aikuiset ajattelevat mm. ilmastonmuutoksen torjunnan ja yhteiskunnan sähköistymisen keinoista sekä energiantuotannosta. 

Lue myös: Energiaa kuplan ulkopuolelta