Energiantuotanto

Kotimaista sähköä ja lämpöä vesi-, lämpö- ja ydinvoimalla

Pohjolan Voima tuottaa noin viidenneksen Suomessa tuotetusta sähköstä.
Jo 96 % tuottamastamme sähköstä on hiilidioksidineutraalia ja tähtäämme vieläkin pidemmälle.

Vesivoima kytkeytyy ilmastotavoitteisiin

Suomi tarvitsee vesivoimaa. Säädettävyydeltään ylivoimainen vesivoima tasapainottaa sähkönkulutusta ja -tuotantoa ja varmistaa sähköjärjestelmän toimintaa. Uusiutuva vesivoima tukee sään mukaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkovoima kasvua ja auttaa Suomea pääsemään illmastotavoitteisiinsa. Pohjolan Voima tuottaa sähköä 12 vesivoimalaitoksella.

Lämpövoima on tehokasta lämmön ja sähkön yhteistuotantoa

Lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksilla tuotetaan teollisuudelle prosessihöyryä ja yhdyskunnille kaukolämpönä. Lähes kolmannes Suomen sähköstä tuotetaan yhteistuotannossa. Pohjolan Voiman kahdeksan lämpövoimalaitosta ovat yhteistuotantovoimalaitoksia, jotka käyttävät pääosin polttoaineenaan metsäteollisuuden sivuvirtoja.

Ydinvoima tuottaa varmaa voimaa vihreästi

Ydinvoima tuottaa vakaasti ja luotettavasti sähköä koko Suomen tarpeisiin. Yhdessä uusiutuvien energianlähteiden kanssa ydinvoimalla on ratkaiseva rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Olkiluoto 3 on Suomen suurin ilmastoteko. Pohjolan Voiman yhteisyritys Teollisuuden Voima TVO tuottaa sähköä ydinvoimalaitoksellaan Eurajoen Olkiluodossa.

Voimalaitoksemme

Pohjolan Voimalla on yhteensä 21 voimalaitosta. Voimalaitoksemme tuottavat sähköä ja lämpöä vesi-, lämpö- ja ydinvoimalla. Kokonaan tai osittain omistamamme voimalaitokset sijaitsevat eri puolilla Suomea.

Vastuullista energiantuotantoa

Jo 96% sähköntuotannostamme on hiilidioksidineutraalia. Lämmöntuotannossa etenemme määrätietoisesti sitä kohti.

Sähkön ja lämmön tuotantomme vuonna 2020

Tuotimme vuonna 2020 sähköä 11,8 terawattituntia ja lämpöä 3,6 terawattituntia. Osuutemme Suomen sähköntuotannosta on noin viidennes.

Turve ja ilmastotavoitteet

Tavoitteenamme on edelleen lisätä hiilidioksidineutraalin energian osuutta tuotannostamme. Meillä on selkeä suunnitelma turpeen käytön vähentämiseksi: tavoitteenamme on rajata turpeen käyttö varapolttoaineen rooliin vuoteen 2025 mennessä markkinaehtoisesti.