Strategiamme: Pohjolan Voima – Ratkaisevaa voimaa

Tuotamme ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi.

Pohjolan Voima on juureva suomalainen energiayhtiö. Olemme yksi Suomen suurimmista energiantuottajista – osuutemme maan sähköntuotannosta yli 20 prosenttia. Tuottamamme sähkö on lähes hiilineutraalia. Tuotamme sähköä ja lämpöä omakustannushintaan osakkaidemme, kotimaisten teollisuus- ja energiayhtiöiden tarpeisiin toimitusvarmalla, säätökykyisellä vesi-, lämpö- ja ydinvoimalla.

Olemme huippuammattilaisten joukko, ja tutkitusti yksi Suomen innostavimmista työpaikoista. Me pohjolanvoimalaiset olemme ylpeitä siitä, että teemme merkityksellistä työtä arvojemme mukaisesti taitavasti, luotettavasti, yhdessä. Olemme sitoutuneet hiilineutraalisuuteen ja luonnon monimuotoisuuden vahvistamiseen. Päämäärämme on luoda ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi.

Skenaariotyöllä polkuja tulevaisuuteen

Energia-alan toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi ja muutos vaikuttaa vain kiihtyvän. Ymmärtääksemme paremmin tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia toteutimme Pohjolan Voimassa vuonna 2021 laajan skenaariotyön. Skenaariot liittyvät Pohjolan Voiman toimintaympäristön muutoksiin.

Skenaariot eivät ole ennusteita, vaan kokonaisvaltaisia kuvauksia mahdollisista ja vaihtoehtoisista tulevaisuuden toimintaympäristöistä. Skenaariotyön avulla emme pyrkineet yhden todennäköisimmän tulevaisuuden ennustamiseen, vaan Pohjolan Voiman strategisen ajattelun, tulevaisuuteen liittyvän näkemyksen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Katso tarkemmin: Pohjolan Voiman toimintaympäristön skenaariot 2035 (pdf)

Strategiamme 2022–2027

Meitä ohjaavat kolme teemaa:

Kestävää tuotantoa markkinaehtoisesti
Valintamme tähtäävät kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen. Tuottamamme sähkön on lähes hiilineutraalia. Tavoitteenamme on 99-prosenttisesti hiilineutraali sähköntuotanto ja 85-prosenttisesti hiilineutraali lämmöntuotanto vuoteen 2025 mennessä. Luonnon monimuotoisuuden edistämisessä pitkän aikavälin visiomme on: Tunnemme luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeimmät vaikutuksemme ja etenemme kohti nettopositiivisuutta sekä vahvistamme osaamistamme ja päivitämme tavoitteitamme tiedon lisääntyessä. ​​

Kilpailuetua säätökyvyllä ja oikea-aikaisuudella
Sähköntuotannon vaihtelut ovat tulevaisuudessa vielä nykyistäkin nopeampia ja suurempia. Tuotannon säätökyvystä ja oikea-aikaisesta tuotannosta tulee entistäkin tärkeämpää. Sään mukaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkosähkön tuotannon osuuden kasvu sähköjärjestelmässä kiihdyttää tätä kehitystä. Kehitämme tuotantomme säätökykyä ja kyvykkyyttämme hyödyntää sitä. Hyödynnämme markkina-informaatiota ja tietoa kehitystyössä.

Huippuosaaja omaisuudenhoidossa
Meillä on käsissämme suuri omaisuus, josta pidämme huolta parhaalla mahdollisella tavalla. Teemme tehokkaita kunnossapitotoimenpiteitä sekä oikea-aikaisia investointeja ja kehitämme elinkaarenhallintaa. Hyödynnämme teknologiaa, digitalisaatiota ja tiedolla johtamista toiminnassamme. Hallitsemme toimintaamme asiantuntijaorganisaatiomme ja verkostojemme kyvykkyydellä.

Pohjolan Voiman strategia 2022 - 2027
Pohjolan Voiman strategian 2022 - 2027 strategiset teemat

Arvot ohjaavat toimintaamme

Yhteisesti määritellyt arvomme ovat:

Taitavasti − Luotettavasti − Yhdessä

Arvomme ohjaavat kaikkea toimintaamme.