Strategiamme: Pohjolan Voima – Ratkaisevaa voimaa

Tuotamme ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi.

Pohjolan Voima on monipuolinen ja osaava suomalainen energiatalo, joka on perustettu vuonna 1943. Osakkaamme ovat asiakkaitamme, ja tuotamme heille sähköä ja lämpöä omakustannushintaan vesivoimalla, lämpövoimalla ja ydinvoimalla. Luomme ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi.

Olemme Pohjolan Voimassa tehneet rohkeita päätöksiä ja katsoneet tulevaisuuteen koko olemassaolomme ajan. Kohtaamme määrätietoisesti myös tulevan. Olemme toimialamme vastuullinen edelläkävijä, jonka ammatilliseen näkemykseen ja osaamiseen luotetaan. Panostamme uuteen, entistä älykkäämpään ajatteluun ja tekemiseen, jotka suuntaavat yrityksemme ja asiakkaamme kohti parempaa energiatulevaisuutta. Ratkaisuillamme vahvistamme asiakkaidemme kilpailukykyä ja tuomme taloudellista vakautta ja hyvinvointia koko yhteiskuntaan.

Osuutemme Suomessa tuotetusta sähköstä on noin 20 %. Tuottamamme sähkö on jo nyt 96-prosenttisesti hiilidioksidineutraalia. Se ei meille riitä. Päätöksemme ja valintamme tähtäävät myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Tavoitteemme on nostaa sähköntuotannon hiilidioksidineutraalin tuotannon osuus 99 %:iin ja lämmöntuotannon 85 %:iin vuoteen 2025 mennessä.

Skenaariotyöllä polkuja tulevaisuuteen

Energia-alan toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi ja muutos vaikuttaa vain kiihtyvän. Ymmärtääksemme paremmin tulevaisuuden mahdollisuuksia ja uhkia toteutimme Pohjolan Voimassa vuonna 2021 laajan skenaariotyön. Skenaariot liittyvät Pohjolan Voiman toimintaympäristön muutoksiin.

Skenaariot eivät ole ennusteita, vaan kokonaisvaltaisia kuvauksia mahdollisista ja vaihtoehtoisista tulevaisuuden toimintaympäristöistä. Skenaariotyön avulla emme pyrkineet yhden todennäköisimmän tulevaisuuden ennustamiseen, vaan Pohjolan Voiman strategisen ajattelun, tulevaisuuteen liittyvän näkemyksen ja vuorovaikutuksen kehittämiseen.

Katso tarkemmin: Pohjolan Voiman toimintaympäristön skenaariot 2035 (pdf)

Strategiamme 2020–2025

Meitä ohjaavat kolme teemaa:

Etenemme markkinaehtoisesti kohti hiilidioksidineutraalisuutta.
Valintamme tähtäävät kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Tuottamamme sähkö on jo nyt 96-prosenttisesti hiilidioksidineutraalia. Tämä ei meille riitä, vaan tavoitteenamme on 99-prosenttisesti hiilineutraali sähkön tuotanto ja 85-prosenttisesti hiilineutraali lämmön tuotanto vuoteen 2025 mennessä.

Tavoittelemme säätökyvystä kilpailuetua. Sähköntuotannon vaihtelut ovat tulevaisuudessa vielä nykyistäkin nopeampia ja suurempia. Tuotannon säätökyvystä tulee entistäkin arvokkaampaa. Sään mukaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkosähkön tuotannon osuuden kasvu sähköjärjestelmässä kiihdyttää tätä kehitystä. Kehitämme tuotantomme säätökykyä markkinainformaation avulla. Kasvatamme säädön arvoa investoinneilla. Ymmärrämme tuotannon säädön lisäksi kysynnän dynamiikan.

Kehitymme tuotanto-omaisuuden hoidon huippuosaajaksi. Meillä on käsissämme suuri omaisuus, josta pidämme huolta parhaalla mahdollisella tavalla. Tuotanto-omaisuudella ei tässä tarkoiteta vain rakennuksia ja laitteistoja, mutta myös tietoa, joka meille kertyy tuotanto-omaisuuden elinkaaren aikana ja jonka avulla johdamme toimintaamme. Teemme tehokkaita kunnossapitotoimenpiteitä ja oikea-aikaisia investointeja. Hyödynnämme digitalisaation ja tiedolla johtamisen toiminnassamme. Jatkamme verkostojen ja kumppanuuksien vahvistamista.

Arvot ohjaavat toimintaamme

Yhteisesti määritellyt arvomme ovat taitavasti, rohkeasti, yhdessä. Ne ohjaavat kaikkea toimintaamme.

Taitavasti

  • Työskentelemme aina turvallisesti
  • Teemme asiat helpoksi
  • Ratkaisemme haasteet
  • Yhdistämme osaamiset

Rohkeasti

  • Uskallamme toimia ennakkoluulottomasti
  • Luotamme itseemme
  • Opimme virheistä

Yhdessä

  • Arvostamme toisiamme
  • Kehitymme yhdessä
  • Iloitsemme onnistumisista