Voimalaitokset

Pohjolan Voima Oyj:n kokonaan tai osittain omistamat voimalaitokset.

Voimalaitoksia eri puolella Suomea

Pohjolan Voimalla on yhteensä 18 voimalaitosta. Voimalaitoksemme tuottavat sähköä ja lämpöä vesi-, lämpö- ja ydinvoimalla. Kokonaan tai osittain omistamamme voimalaitokset sijaitsevat eri puolilla Suomea.

Vesivoimalaitoksemme

Meillä on yhteensä 12 omaa tai osakkuuslaitosta Iijoella, Kemijoella, Kokemäenjoella ja Tengeliönjoella. Ne tuottavat elintärkeää sähkön kulutusta ja tuotantoa tasapainottavaa säätövoimaa.

Lämpövoimalaitoksemme

Lämpövoimalaitoksemme ovat viisi lämmön ja sähkön yhteistuotantovoimalaitosta. Ne tuottavat prosessihöyryä teollisuudelle ja kaukolämpöä yhdyskunnille sekä lisäksi sähköä.

Ydinvoimalaitoksemme

Yhteisyrityksemme Teollisuuden Voiman ydinvoimalaitos tuottaa sähköä Olkiluodon ydinvoimalaitoksella.