Vastuullisuus

Hiilineutraalin Suomen puolesta

Teemme työtä hiilineutraalin Suomen puolesta. Tavoitteenamme on vähentää tuotantomme päästöjä entisestään, ja teemme pitkäjänteistä työtä vesivoiman ympäristövaikutusten lieventämiseksi. Tunnemme tekevämme merkityksellistä työtä.

Vastuullisuusohjelma

Vuonna 2020 päivitimme vastuullisuusohjelmamme huomioimaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja ryhmittelimme meille olennaiset näkökohdat vastuullisuusteemoittain.

Vastuullisuusperiaatteet

Pohjolan Voiman vastuullisuusperiaatteet sisältävät liiketapapolitiikan (Code of Conduct), kilpailuoikeuspolitiikan, henkilöstöpolitiikan sekä ympäristö- ja energiatehokkuuspolitiikan.

Kestävän kehityksen tavoitteet

Pohjolan Voiman vastuullinen toiminta ja vastuullisuusteemat edistävät osaltaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista. Vuonna 2020 valitsimme niistä neljä tavoitetta, jotka ovat meille olennaisimpia.

Ilmastotyötä: kohti vähähiilisyyttä

Jo 96 % sähkön tuotannostamme on hiilidioksidineutraalia. Biovoimalaitoksemme hyödyntävät metsäteollisuuden sivuvirtoja. Pian kaikki vesivoimalaitoksemme on modernisoitu. Kun Suomen suurin ilmastoteko Olkiluoto 3 -ydinvoimalaitosyksikkö valmistuu, hiilineutraalin sähkön tuotannon osuus nousee vielä nykyisestä.

Päästöt vielä vähemmäksi

Olemme vähentäneet kivihiilen ja turpeen käyttöä systemaattisesti. Samalla hiilidioksidipäästömme ovat olleet laskusuunnassa. Vähennämme niitä myös parantamalla jatkuvasti energiatehokkuutta. Myös hiukkaspäästöt ja typen oksidien päästöt ovat laskeneet paljon.

Kalat ja vesiluonto

Teemme pitkäjänteistä työtä vesiympäristön kehittämiseksi. Olemme sitoutuneet edistämään vaelluskalojen luontaisen lisääntymiskierron palauttamista. Paras lopputulos saavutetaan laajassa yhteistyössä, vaiheittain edeten. Tarvitaan monipuolisia keinoja ja tutkimukseen perustuvia ratkaisuja. Uskomme, että vaelluskalojen palauttaminen ja vesivoiman tuotanto voidaan sovittaa yhteen.

Energiatehokkuus: jatkuvaa parantamista

Energian tuotannossa energiatehokkuus on toiminnan peruslähtökohta: se on tärkeää sekä talouden että ympäristön kannalta. Työ on jatkuvaa parantamista ja systemaattista toiminnan kehittämistä. Raportoimme toimistamme vuosittain energiatehokkuussopimuksen kautta.

Yhteistyötä verkostoissa

Toimimme projektimaisesti verkostoissa omistajiemme, kumppaniemme ja alihankkijoidemme kanssa. Näin saamme kuhunkin projektiin käyttöömme parhaan mahdollisen osaamisen. Toiminta-alueillamme toimimme yhdessä paikallisten yhteisöjen kanssa konkreettisissa, paikallisesti tärkeissä hankkeissa.

Innostava työpaikka

Meillä on töissä fiksuja ihmisiä. Haluamme tukea heitä kehittymään työssään ja kehittämään yhdessä yrityskulttuuriamme. Meillä tehdään tärkeää työtä hiilineutraalin tulevaisuuden puolesta.
Painotamme turvallisuutta edistävää toimintakulttuuria mm. jatkuvan koulutuksen ja tulostavoitteiden avulla.

Kiertotalous: sivutuotteet hyötykäyttöön, kierrätyspolttoainetta kattilaan

Kiertotalous tarkoittaa meillä esimerkiksi sivutuotteiden hyödyntämistä, kierrätyspolttoaineiden käyttöä ja materiaalin hyötykäyttöä.