Osaava, varma ja vakaa energiantoimittaja

Vastuullamme on merkittävä omaisuus, josta pidämme hyvää huolta. Oikea-aikaiset investoinnit ja kunnossapitotoimet takaavat, että olemme asiakkaillemme luotettava energiantoimittaja.

Pohjolan Voiman strategian yksi kolmesta pääteemasta on Huippuosaaja omaisuudenhoidossa. Se tarkoittaa koko omaisuutemme arvon turvaamista ja kilpailukyvyn kehittämistä pitkällä aikajänteellä. Tässä hyödynnämme asiantuntijaorganisaatiomme ja laajan verkoston kyvykkyyttä, sekä teknologian luomia mahdollisuuksia. 

Seuraamme aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia ja teknologian kehitystä, teemme aktiivista riskienhallintaa ja näin kehitämme omaisuuttamme optimoimalla energiantuotantomme elinkaaren ja kustannustehokkuuden, sekä varmistamme tuotantomme toimintaedellytykset.  

Omaisuudenhoito on jatkuvaa, tavoitteellista parantamista 

Omaisuudenhoito on systemaattista pitkällä aikavälillä tehtävää jatkuvaa parantamista vasten asetettuja strategisia tavoitteita ja avainmittareita. Omaisuudenhoidon avainmittari on oikea- aikainen korkea käytettävyys. Samalla varmistetaan kustannustehokkuus ja pitkän aikavälin elinkaaren hallinta. Arvioimmekin oman tuotantomme omaisuudenhoidon toimenpiteitä auditointien, analyysien ja avainmittareiden kautta. 

Hyvin hoidettu tuotanto-omaisuus takaa asiakkaille luotettavan energiantuotannon. Lisäksi tuotanto-omaisuuden arvo kasvaa investointien ja tuotannon kehittämisen myötä, mikä näkyy arvonnousuna myös asiakkaillemme – ja lisää heidän kilpailukykyään.

Verkostokumppanuuksia kunnossapidossa

Toimimme laajassa verkostossa parhaiden mahdollisten kumppaneiden kanssa. Varmistamme kumppaneiden kyvykkyyden pitkällä aikajänteellä yhteisten tavoitteiden, sopimusyhteistyön ja osaamisten kehittämisen myötä.  Yhdessä kumppaniemme kanssa kehitämme omaisuudenhoitoa ja haemme synergiaetuja voimalaitostemme kunnossapidossa ja jaamme parhaita käytäntöjä.  

Kuulumme myös HSEQ-toimittajien arviointiklusteriin. Lue lisää: Pohjolan Voima tukeutuu työturvallisuus-, laatu- ja ympäristöarvioinneissa klusterin voimaan.

Valmet on pitkäaikainen kumppanimme biovoimalaitosten ja vesivoimalaitostemme toiminnan ja käytettävyyden optimoinnissa. Samalla teemme yhdessä kehitystyötä ilmastonmuutoksen torjunnassa, päästöjen vähentämisessä, kierrätyspolttoaineen osuuden lisäämisessä ja turpeesta irtautumisessa.

Lue lisää yhteistyöstä verkostoissa Vastuullisuus-osiossa.

Hyvää huolta laitoksista koko elinkaaren ajan

Pidämme voimalaitoksistamme hyvää huolta koko niiden elinkaaren ajan.

Meillä on 18 voimalaitosta sekä niihin liittyviä rakenteita ja tiloja. Pidämme niistä hyvää huolta niiden koko elinkaaren ajan – se on tärkeää ja järkevää. Voimalaitoksien pitkän tähtäimen suunnittelu (PTS), riskien hallinta ja oikeiden kumppaneiden valinta ovat toiminnan keskiössä. Operatiivisesti hyvään tuotanto-omaisuuden hoitoon kuuluu systemaattinen ja huolellinen käynnissäpito, ennakkohuollot, ennakoiva kunnossapito ja nopea häiriöihin reagointi. 

Kehitämme jatkuvasti tuotantolaitteistomme kyvykkyyttä vastata strategisiin tavoitteisiin ja toimintaympäristön vaatimiin muutoksiin. Investoimme ja kehitämme sekä toimintaamme että tuotantoprosessejamme entistäkin joustavammiksi, varmemmiksi ja energiatehokkaammiksi. 

Erityisesti olemme panostaneet tuotantomme elinkaaren kehittämiseen hyödyntäen kehittynyttä automaatiota, digitalisaatiota ja koeteltua uusinta teknologiaa. Kokonaisuutena meitä ohjaa hyvin vastuullinen elinkaariajattelu ja strategiset tavoitteemme. 

Lue myös: Digitaalinen tie energiatulevaisuuteen sekä artikkelimme 

Lämpövoimalaitosten vuosihuollot tehdään suunnitelmallisen ohjelman mukaan laitosten eri osissa: polttoaineen käsittelyssä, kattilalla, turbiinissa ja oheislaitteissa. Toimenpiteet pohjautuvat tarkastuksiin, analyyseihin ja laitekohtaisiin elinkaarisuunnitelmiin.  

Vuosihuoltojen tarkastusraportit analysoidaan ja niiden pohjalta suunnitellaan edelleen seuraavat toimenpiteet luotettavan energiantuotannon varmistamiseksi. 

Vesivoimalaitoksia peruskunnostetaan määrävälein

Vesivoimalaitostemme ennakoivassa kunnossapidossa ja käytettävyyden parantamisessa kumppanimme on Caverion. Sen käynnissäpitotiimit toimivat myös voimalaitoksillamme silminä ja korvina tukien omia omaisuudenhoidon asiantuntijoitamme. 

Vesivoimalaitoksiamme peruskunnostetaan määrävälein peruskunnostusohjelmamme (PTS) mukaisesti. Tuorein kunnostettu voimalaitos on Iijoessa sijaitseva Raasakan vesivoimalaitos. Sen 2. koneiston generaattorin staattori uusittiin vuonna 2023. Korvausinvestointi varmistaa laitoksen luotettavaa sähköntuotantoa ja säätökykyä.

Edellinen kunnostettu voimalaitos oli Kemijärvellä sijaitseva Jumisko. Voimalaitoksen alkuperäinen turbiini vaihdettiin uuteen ja generaattori huollettiin. Lisäksi modernisoitiin sähkö- ja automaatiojärjestelmät, missä kumppanina oli Insta Automation vuoden 2021 aikana. Laitoksen teho kasvoi peruskunnostuksessa kahdella megawatilla.

Kokemäenjoessa Nokialla sijaitseva Melon vesivoimalaitoksen maapatoon rakennettiin vuonna 2022 Suomen ensimmäinen porapaaluseinä. Patoa tiivistettiin lähes 200 porapaalulla, jotka upotettiin kallioon, syvimmillään lähes 70 metriin. Ks. myös video Melon maapadon tiivistämisestä (YouTubessa)

Vuoden 2023 aikana uusittiin Iijoen Raasakan vesivoimalaitoksen 2. koneiston generaattorin staattori. Tämä korvausinvestointi varmistaa laitoksen luotettavaa, häiriötöntä ja energiatehokasta sähköntuotantoa.

Hyvin hoidettu tuotanto-omaisuus on myös merkittävä ympäristöteko. Lue lisää vastuullisesta toiminnastamme. 

Lue myös tuotanto-omaisuudenhoidosta vastaavan Kaj Råttsin blogit: