Vastuullisuuden johtaminen

Vastuullisuuttamme ohjaavat kansainväliset periaatteet sekä Pohjolan Voiman hallituksen hyväksymä strategia, arvomme ja vuosittain päivitettävät vastuullisuuspolitiikat.

Politiikkojen lisäksi Pohjolan Voiman hallitus hyväksyy vuosittain vastuullisuusohjelmamme, jossa kuvaamme tavoitteemme ja niiden toteutustilanteen. Vastuullisuusohjelmamme rakentuu valitsemillemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteille. Lisäksi tunnistamme vuosittain merkittäviä kehittämiskohteita, jotka
nostamme osaksi vastuullisuuden kärkihanketta.

Tärkeimmät vastuullisuuteen liittyvät tapahtumat annetaan hallitukselle tiedoksi osana toimitusjohtajan katsauksia. Vastuullisuuden kehittämisestä vastaa konsernin johtoryhmässä yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja. Vastuullisuusasioiden kehittäminen kuuluu konsernin vastuullisuuspäällikölle.

Vastuullisuuden toteuttamista koordinoi vastuullisuusryhmä, jossa ovat edustettuina eri toiminnot: talous, rahoitus, HR, lakiasiat, ympäristö, turvallisuus, asiakkuudet sekä viestintä- ja yhteiskuntasuhteet. Tytäryritysten toimitusjohtajat vastaavat siitä, että vastuulliset toimintatavat toteutuvat kyseisen yrityksen toiminnassa.

Vastuullisuus kuuluu kaikkien pohjolanvoimalaisten tehtäviin. Vastuullisuus on nostettu yhdeksi strategiamme mukaisiin strategisiin kyvykkyyksiin. Vastuullisuutta koskevat mittarit on sisällytetty konsernin strategiaa toteuttaviin mittareihin.

Vastuullisuustyötä ohjaavat viitekehykset ja periaatteet
Vastuullisuustyötä ohjaavat viitekehykset ja periaatteet
Vastuullisuuden johtaminen Pohjolan Voimassa
Vastuullisuuden johtaminen Pohjolan Voimassa