Omakustannushintaista energiaa

 
 

Pohjolan Voiman toimittaa suomalaista energiaa vientiyrityksille ja kaupungeille


Omakustannushintaista energiaa vientiteollisuuden, energiayhtiöiden ja kaupunkien tarpeisiin vesi-, lämpö- ja ydinvoimalla. Tavoitteenamme on 95-prosenttisesti hiilidioksidineutraali sähkön tuotanto vuonna 2020.

Pohjolan Voima keskittyy suuren mittakaavan sähkön ja lämmön tuotantoon osakkaillemme, jotka ovat asiakkaitamme. Ne ovat suomalaisia vientiteollisuusyrityksiä, energiayhtiöitä ja kaupunkeja - yhteensä 23.

Sähkön tuotantomme kattaa noin 20 prosenttia Suomessa kulutetusta sähköstä. Pohjolan Voiman tuotantokapasiteetti koostuu 22 voimalaitoksesta, jotka sijaitsevat eri puolilla Suomea. Vastuullisella toiminnallamme tuomme välillisesti työtä ja hyvinvointia koko yhteiskuntaan.

Tehokkaita ja innovatiivisia engergiapalveluja asiakkaillemme

Pohjolan Voiman toiminnan tavoitteena ei ole voiton tavoittelu, vaan sähkön ja lämmön tuottaminen osakkaille. Tämä omakustannushintaan perustuva ns. mankalatoimintamalli on tehokas tapa toteuttaa energiainvestointeja. Niitä tehdään aina vuosikymmenien tähtäimellä. Huolehdimme voimalaitoksista vastuullisesti niiden koko elinkaaren ajan.

Tuotamme asiakkaillemme tehokkaita ja innovatiivisia energiapalveluja. Niissä yhdistyvät osakkaittemme, Pohjolan Voiman ja verkostomme vahvat voimavarat ja erinomainen osaaminen.

Energiantuotantoa 75 vuotta  

Olemme toimineet 75 vuotta. Pohjolan Voima perustettiin 1943 turvaamaan teollisuusosakkaiden energian saantia.

Aloitimme vesivoimasta, laajensimme lämpövoimaan ja 1970-luvun lopulla ydinvoimaan.

1990-luvulta lähtien olemme toteuttaneet yhdessä osakkaidemme kanssa valtaosan Suomen biovoimalaitoksista, yhteensä 16 biovoimalaa.

Parannamme toimintaamme ja kehitämme osaamistamme koko ajan. Katsomme rohkeasti tulevaisuuteen.

Mediayhteydet

Riitta Larnimaa
Johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet
puh. 050 438 2466
riitta.larnimaa(at)pvo.fi

Hannele Kukka
Viestintäpäällikkö
puh. 010 478 6383
hannele.kukka(at)pvo.fi