Talous ja rahoitus

 
 

Pohjolan Voima -konsernin keskeiset tunnusluvut

Pohjolan Voima tuottaa sähköä ja lämpöä osakkailleen omakustannushintaisella ns. mankalatoimintaperiaatteella.

Osakkaat maksavat kiinteät kustannukset omistuksensa mukaisesti riippumatta siitä, ovatko ne käyttäneet teho- ja energiaosuuttaan. Muuttuvat kustannukset osakkaat maksavat toimitettujen energiamäärien mukaan.

Toimintaperiaatteesta johtuen ta­loudellisten tunnuslukujen esittäminen ei ole tarkoituksen­mukaista liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen ymmärtämiseksi.

Keskeiset tunnusluvut

Avainluvut 2017

Rahoitustilanne vahva

Konsernin rahoitustilanne on vahva ja maskuvalmius hyvä. Pohjolan Voima Oyj:llä on maksuvalmiutta turvaava 300 miljoonan euron vakuudeton syndikoitu valmiusluottosopimus. Valmiusluottosopimus erääntyy kesäkuussa 2022.

Kesäkuussa 2018 Pohjolan Voima Oyj laski liikkeeseen 125 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Laina erääntyy 8.6.2023 ja lainalle maksetaan kiinteää 1,75 prosentin vuotuista korkoa. Pohjolan Voima Oyj tulee jättämään hakemuksen joukkovelkakirjalainan listaamiseksi Helsingin Pörssiin 12 kuukauden sisällä joukkovelkakirjalainan liikkeeseenlaskusta.

Luottoluokituslaitos Japan Credit Rating Agency (JCR) on antanut Pohjolan Voima Oyj:lle 6.2.2018 julkaisemassaan raportissa A+ luottoluokituksen. Pohjolan Voiman näkymän (outlook) luottoluokituslaitos arvioi vakaaksi (stable).

Merkittävimmät riskit liittyvät OL3-projektiin

Pohjolan Voimassa riskit luokitellaan toimintaympäristöön, toimin­tamalliin, sisäisiin prosesseihin, voimalaitosinvestointeihin sekä henkilöstöön ja osaamiseen liittyviksi riskeiksi.

Kaikissa Pohjolan Voiman yhtiöissä on suojauduttu va­hinkoriskien varalta huolehtimalla kunnossapidosta, työ­turvallisuudesta, henkilöstön riittävästä koulutuksesta sekä muilla tarvittavilla toimenpiteillä ja konsernin vakuutuspo­litiikan mukaisin vakuutuksin.

Konsernin merkittävimmät riskit liittyvät yhteisyritys Teol­lisuuden Voiman OL3-projektin valmistumiseen.