Talous

 
 

Pohjolan Voima -konsernin keskeiset tunnusluvut

Pohjolan Voima tuottaa sähköä ja lämpöä osakkailleen omakustannushintaisella ns. mankalatoimintaperiaatteella.

Osakkaat maksavat kiinteät kustannukset omistuksensa mukaisesti riippumatta siitä, ovatko ne käyttäneet teho- ja energiaosuuttaan. Muuttuvat kustannukset osakkaat maksavat toimitettujen energiamäärien mukaan.

Toimintaperiaatteesta johtuen ta­loudellisten tunnuslukujen esittäminen ei ole tarkoituksen­mukaista liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen ymmärtämiseksi.

Keskeiset tunnusluvut

Avainluvut 2017

Rahoitustilanne vahva

Konsernin rahoitustilanne on vahva ja maskuvalmius hyvä. Pohjolan Voima Oyj:llä on maksuvalmiutta turvaava 300 miljoonan euron vakuudeton syndikoitu valmiusluottosopimus. Valmiusluottosopimus erääntyy kesäkuussa 2022.

Luottoluokituslaitos Japan Credit Rating Agency (JCR) on antanut Pohjolan Voima Oyj:lle 6.2.2018 julkaisemassaan raportissa A+ luottoluokituksen. Pohjolan Voiman näkymän (outlook) luottoluokituslaitos arvioi vakaaksi (stable).

Merkittävimmät riskit liittyvät OL3-projektiin

Pohjolan Voimassa riskit luokitellaan toimintaympäristöön, toimin­tamalliin, sisäisiin prosesseihin, voimalaitosinvestointeihin sekä henkilöstöön ja osaamiseen liittyviksi riskeiksi.

Kaikissa Pohjolan Voiman yhtiöissä on suojauduttu va­hinkoriskien varalta huolehtimalla kunnossapidosta, työ­turvallisuudesta, henkilöstön riittävästä koulutuksesta sekä muilla tarvittavilla toimenpiteillä ja konsernin vakuutuspo­litiikan mukaisin vakuutuksin.

Konsernin merkittävimmät riskit liittyvät yhteisyritys Teol­lisuuden Voiman OL3-projektin valmistumiseen. 

Katso myös

Toimintakertomus