Talous ja rahoitus

 
 

Pohjolan Voima -konsernin keskeiset tunnusluvut

Pohjolan Voima tuottaa sähköä ja lämpöä osakkailleen omakustannushintaisella ns. mankalatoimintaperiaatteella.

Osakkaat maksavat kiinteät kustannukset omistuksensa mukaisesti riippumatta siitä, ovatko ne käyttäneet teho- ja energiaosuuttaan. Muuttuvat kustannukset osakkaat maksavat toimitettujen energiamäärien mukaan.

Toimintaperiaatteesta johtuen ta­loudellisten tunnuslukujen esittäminen ei ole tarkoituksen­mukaista liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen ymmärtämiseksi.

Keskeiset tunnusluvut

Avainluvut 2018

Rahoitustilanne vahva

Konsernin rahoitustilanne on vahva ja maskuvalmius hyvä. Pohjolan Voima Oyj:llä on maksuvalmiutta turvaava 300 miljoonan euron vakuudeton syndikoitu valmiusluottosopimus. Valmiusluottosopimus erääntyy kesäkuussa 2022.

Kesäkuussa 2018 Pohjolan Voima Oyj laski liikkeeseen 125 miljoonan euron suuruisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan. Laina erääntyy kokonaisuudessaan 8.6.2023 ja lainalle maksetaan kiinteää 1,75 prosentin vuotuista korkoa. Joukkovelkakirjalaina listattiin lainaehtojen mukaisesti toukokuussa 2019 Nasdaq Helsinkiin.

Luottoluokituslaitos Japan Credit Rating Agency (JCR) on antanut Pohjolan Voima Oyj:lle 17.12.2018 julkaisemassaan raportissa A+ luottoluokituksen. Pohjolan Voiman näkymän (outlook) luottoluokituslaitos arvioi vakaaksi (stable).

Merkittävimmät riskit liittyvät OL3 EPR -projektiin

Riskienhallintaa toteutetaan konsernin riskienhallintapolitiikan mukaisesti. Riskienhallinnan toimintamalli on hajautettu. Tavoitteiden toteutumista vaarantavat riskit arvioidaan ja niiden hallitsemiseksi määritellään toimenpiteet. Riskien merkittävyyttä arvioidaan toteutumistodennäköisyyden ja vaikutuksen summana.

Kaikissa Pohjolan Voiman yhtiöissä on suojauduttu va­hinkoriskien varalta huolehtimalla kunnossapidosta, työ­turvallisuudesta, henkilöstön riittävästä koulutuksesta sekä muilla tarvittavilla toimenpiteillä ja konsernin vakuutuspo­litiikan mukaisin vakuutuksin.

Konsernin merkittävimmät riskit liittyvät yhteisyritys Teol­lisuuden Voiman OL3 EPR -projektin aikatauluun ja tulontuottamiskykyyn.