Vastuullinen vaikuttaminen Pohjolan Voimassa

Energia-ala on tarkkaan säännelty toimiala, ja sen suurena toimijana vaikutamme aktiivisesti yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja energia-alan järjestöjen työhön. Vuonna 2023 määrittelimme edunvalvontatyömme periaatteet ja pelisäännöt. Samalla sitouduimme Viestinnän eettisen neuvottelukunnan määrittelemiin Viestinnän eettisiin ohjeisiin.

Pohjolan Voiman edunvalvontaa ja viestintää ohjaavat Pohjolan Voiman hallituksen vuosittain vahvistamat vastuullisuuspolitiikat, erityisesti liiketapapolitiikka. Myös energia-alan etujärjestö Energiateollisuus ry:llä on kestävän edunvalvonnan pelisäännöt, ja järjestö on sitoutunut Viestinnän eettisiin ohjeisiin.

Mitä vastuullinen vaikuttaminen on Pohjolan Voimassa?

Luotettavaa​

 • Nojaudumme tutkittuun ja parhaaseen käytössä olevaan tietoon. ​
 • Emme jaa väärää tietoa ja korjaamme viestimme, jos olemme väärässä.​

Avointa

 • Jaamme tietoa tasapuolisesti ja tarkoituksenmukaisesti.​

Arvostavaa

 • Emme puutu toisten toimijoiden tekemisiin. ​
 • Emme puhu pahaa selän takana.​

Yhteistyöhön perustuvaa

 • Teemme yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa tärkeissä teemoissa. ​
 • Keskustelemme ja kuuntelemme myös ajatuksistamme poikkeavia näkemyksiä. 

Olemme sitoutuneet Viestinnän eettisiin ohjeisiin

Olemme sitoutuneet Viestinnän eettisen neuvottelukunnan VENin määrittelemiin ja ylläpitämiin Viestinnän eettisiin ohjeisiin. Ohjeiden neljä peruspilaria ovat avoimuus, rehellisyys, luotettavuus ja arvostus.

Viestimme avoimesti edunvalvontatavoitteistamme. Määritämme edunvalvontamme painopisteet vuosittain ja noudatamme yhteisesti määriteltyjä pelisääntöjä. Kannustamme kumppaneitamme ja verkostojamme avoimeen ja vastuulliseen vaikuttamiseen.

Raportoimme vaikuttamisesta avoimuusrekisteriin

Vuoden 2024 alusta tuli voimaan laki avoimuusrekisteristä, jonka tavoitteena on parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä, torjua epäasiallista vaikuttamista sekä vahvistaa kansalaisten luottamusta valtionhallintoon ja demokratiaan. Suomen avoimuusrekisteriin ilmoitetaan eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta vaikuttamistoiminnasta sekä sen neuvonnasta.

Pohjolan Voimalla on avoimuusrekisteriin liittyen käytössä konsernin sisäinen toimintaohje.

Pohjolan Voiman jäsenyydet ja roolit yhteisöissä

Pohjolan Voiman jäsenyydet ja roolit vastuullisuuden, energia-alan ja kansallisen tason yhteisöissä:

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry (jäsen)
 • Energiateollisuus ry (jäsen)
 • Energiateollisuus ry:n ympäristöpooli (rahoittaja)
 • FIBS ry (jäsen)
 • HSEQ-arviointiklusteri (jäsen)
 • Huoltovarmuuskeskus (osallistuminen sähkö- ja lämpöpoolien työhön)
 • ICC Suomi -yritysvastuuryhmä (jäsen)

Lue lisää sidosryhmäyhteistyöstämme vuosikertomuksestamme