Katja Permanto on Pohjolan Voiman ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö

Onko energiantuottaja kiinnostunut energiatehokkuudesta? Entä mitä energiaa säästävillä toimenpiteillä tavoitellaan energiantuotannossa? Pohjolan Voiman tuotantoyhtiöille energiantehokkuuden jatkuva parantaminen on arkipäivää.

Pohjolan Voiman vastuullisuustavoitteet perustuvat YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin, joista olemme valinneet toiminnallemme olennaisimmat. Olemme asettaneet itsellemme hiilidioksidineutraaliustavoitteet. Niiden saavuttamiseksi on välttämätöntä, että tuotantolaitoksemme toimivat luotettavasti ja tehokkaasti ja että parannamme niiden toimintaa jatkuvasti. Energiatehokkuus on siinä yksi merkittävä tekijä.

Eli kyllä – energiantuottajakin on erittäin kiinnostunut energiatehokkuudesta.

Kaikilla tuotantoyhtiöillämme on käytössä energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+ tai ISO 50001. Suurin osa yhtiöistämme on mukana myös energiatehokkuussopimuksessa. Sekä järjestelmien että sopimuksen tavoitteena on energiatehokkuuden jatkuva parantaminen.

Miten energiantuottaja sitten parantaa energiatehokkuutta? Olemme juuri käyneet läpi projektin, jossa listasimme kaikki energiatehokkuussopimuksen aikana vuodesta 2017 asti tekemämme toimenpiteet. Samalla arvioimme, olemmeko päässeet energiatehokkuussopimuksessa asetettuihin vuoden 2020 välitavoitteisiin.

Energiatehokkuus vähentää myös päästöjä

Tarkastelumme perusteella kaikissa tuotantoyhtiöissämme on tehty energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä. Energiatehokkuutemme on merkittävästi parantunut ja olemme lisäksi säästäneet kustannuksissa sekä vähentäneet päästöjä.

Energiatehokkuussopimuksissa on asetettu tehostamistavoitteet sekä sähkölle että lämmölle. Havaitsimme, että sähköntuotannossa emme ole täysin saavuttaneet tavoitteitamme, mutta polttoaineiden kulutuksen ja lämmöntuotannon kautta energiatehokkuutta lisättiin tavoiteltua enemmän. Toimenpiteiden vaikutus energiatehokkuuteen riippuu tuotantoyhtiöistä ja tuotantomuodoista, koska voimalaitoksissamme on suuria kokoeroja ja keskenään erilaisia energiantuotantotapoja. Tuotantoyhtiöstä riippuen vuoden 2020 energiatehokkuustoimenpiteistä syntyi säästöä 3000–167 000 MWh/a. Tämä oli suunniteltua enemmän.

Millaisilla toimilla energiatehokkuus paranee?

Energiansäästötoimenpiteitä on tuotantoyhtiöissämme tehty jo monenkirjava joukko, koska energiantuotantovalikoimaamme kuuluu niin lämpö-, vesi- kuin ydinvoimalaitoksia. Osa toimenpiteistä on sellaisia, joissa voimalaitostekniikkaa korjataan tai vaihdetaan uudempaan, vähemmän energiaa kuluttavaan. Tällaisia ovat esimerkiksi sähkömoottorien, lauhduttimien, valaistuksen ja rakennusten lämmityksen uusinnat. Vesivoimassa säästöä on saatu esimerkiksi patoluukkuja kunnostamalla. 

Merkittäviä parannuksia on saavutettu säätämällä ja optimoimalla poltto- ja voimalaitosprosessia. Lämpövoimalaitoksissa kattiloita saatetaan ajaa eri tehoalueella kuin mihin ne alun perin oli suunniteltu, koska lämmöntoimitustarve on vuosien varrella muuttunut.

Pienellä teholla ajaminen ei ole niin energiatehokasta kuin optimaalisella tehoalueella ajaminen. Lämpövoimalaitokset ovat säätäneet prosessiaan siten, että pienellä teholla ajoa on saatu energiatehokkaammaksi. Muitakin prosessin osa-alueita kuten nuohousta on optimoitu energiatehokkuutta etsittäessä. Lisäksi on hankittu ohjelmistoja, joilla voimalaitoksen prosesseja voidaan paremmin hallita ja säätää. Näin myös energiatehokkuuden optimoinnissa ja paremmassa hallinnassa on käytössä älykkäämpiä ja digitaalisia ratkaisuja.

Työ jatkuu uusien tavoitteiden mukaisesti

Välitarkastelu tuli tarpeeseen. Meillä on nyt kirkas käsitys jatkosta.
Energiatehokkuussopimuksiin on asetettu lopulliset tavoitteet vuodelle 2025. Ne käytännössä meillä tarkoittavat välitavoitteiden tuplausta. Jotta tavoitteisiin päästään, tuotantoyhtiömme määrittelevät vuosittain uudet energiatehokkuutta lisäävät toimenpiteet. Me olemme valmiita ja halukkaita parantamaan juoksuamme koko ajan. Meille energiatehokkuuden parantaminen on jo arkipäivää.

Katja Permanto
Ympäristö- ja turvallisuuspäällikkö
Pohjolan Voima Oyj