Suomalaista energiaa vastuullisesti - Pohjolan Voiman vastuullisuusohjelma

 
 

Vastuullinen toimintatapa on osa Pohjolan Voiman strategista ajattelua. Vastuullisuus Pohjolan Voimassa tarkoittaa taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöasioiden vastuullista hallintaa.

Vastuullinen toimintatapa on liiketoimintaa tukevaa, omaehtoista vastuullisuutta, joka määräytyy perusarvojen, hyvän liiketavan ja eettisten periaatteiden perusteella sekä ottaa huomioon keskeisten sidosryhmien vaatimukset ja odotukset.

Pohjolan Voiman vastuullista yritystoimintaa ohjaavat hallituksen hyväksymät vastuullisuuspolitiikat.

Vastuullisuusohjelma

Toimintaohjelmassa vastuullisen yritystoiminnan kehittämiseksi (vastuullisuusohjelma) kuvataan Pohjolan Voiman liiketoiminnalle ja sen sidosryhmille merkittävien asioiden nykytilanne sekä kehittämis- ja seurantatarpeet. Vastuullisuusohjelmaan on nostettu yksitoista sellaista tunnistettua asiaa, jotka ovat merkittäviä, joiden tilannetta seurataan ja joista osaan liittyy kehittämistoimenpiteitä. 

Vastuullisuusohjelmassa tunnistetut merkittävät asiat

 • Hyvä liiketapa
 • Asiakkaalle tuotettu taloudellinen lisäarvo
 • Kiertotalous
 • Luonnon monimuotoisuus
 • Ilmastonmuutos
 • Kestävät tuotantomuodot
 • Vastuullisuus arvoketjussa
 • Tuotannon luotettavuus ja elinkaaren hallinta
 • Työturvallisuus ja -hyvinvointi
 • Läpinäkyvyys
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 

Pohjolan Voima panostaa vastuullisuuteen

Vuoden 2020 aikana päivitämme vastuullisuusohjelmaamme vuosipäivitystä laajemmin.

Vuonna 2019 vastuullisuusohjelmamme kehittämistoimenpiteet

 • Turvallisuusjohtamisen kehittäminen
 • Vastuullisuus arvoketjussa
 • Kiertotalous

 Vuonna 2018 kehitimme vastuullista toimintaamme seuraavilla painopistealueilla:

 • turvallisuusjohtamisen kehittäminen
 • vastuullisuus arvoketjussa
 • yhteistyön kehittäminen kansalaisjärjestöjen kanssa 
 • kiertotalouden arviointi

 Vuonna 2017 vastuullisen toimintamme painopistealueita olivat:

 • vahvistamme vastuullisia toimintatapoja arvoketjussa
 • kehitämme yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa
 • kehitämme turvallisuusjohtamista
 • kehitämme vastuullisuusraportointia

Vuonna 2016 vastuullisen toimintamme kehittämiskohteina olivat:

 • polttoaineiden hankintaketjujen jäljitettävyyden parantaminen
 • hyvän liiketavan ja vastuullisen yritystoiminnan tekeminen tutuksi koko henkilöstölle nettikoulutusohjelmalla
 • yhteiskunnallisen vaikuttamisen käytäntöjen täsmentäminen ja läpinäkyvyyden lisääminen
 • vuoropuhelun parantaminen kansalaisjärjestöjen kanssa

Lue lisää vastuullisuusohjelman painopisteistä ja kehittämishankkeista vuonna 2019 verkkovuosikertomuksestamme