Suomalaista energiaa vastuullisesti - Pohjolan Voiman vastuullisuusohjelma

 
 

Vastuullinen toimintatapa on osa Pohjolan Voiman strategista ajattelua. Vastuullisuus Pohjolan Voimassa tarkoittaa taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöasioiden vastuullista hallintaa.

Vastuullinen toimintatapa on liiketoimintaa tukevaa, omaehtoista vastuullisuutta, joka määräytyy perusarvojen, hyvän liiketavan ja eettisten periaatteiden perusteella sekä ottaa huomioon keskeisten sidosryhmien vaatimukset ja odotukset.

Pohjolan Voiman vastuullista yritystoimintaa ohjaavat hallituksen hyväksymät vastuullisuuspolitiikat.

Vastuullisuusohjelma

Toimintaohjelmassa vastuullisen yritystoiminnan kehittämiseksi (vastuullisuusohjelma) kuvataan Pohjolan Voiman liiketoiminnalle ja sen sidosryhmille merkittävien asioiden nykytilanne sekä kehittämis- ja seurantatarpeet. Vastuullisuusohjelmaan on nostettu kymmenen sellaista tunnistettua asiaa, jotka ovat merkittäviä, joiden tilannetta seurataan ja joista osaan liittyy kehittämistoimenpiteitä. Toimintaohjelma päivitetään vuosittain.

Vastuullisuusohjelmassa tunnistetut kymmenen merkittävää asiaa:

 • Hyvä liiketapa
 • Asiakkaalle tuotettu taloudellinen lisäarvo
 • Resurssitehokkuus
 • Luonnon monimuotoisuus
 • Kestävät tuotantomuodot
 • Vastuullisuus arvoketjussa
 • Tuotannon luotettavuus ja elinkaaren hallinta
 • Työturvallisuus ja -hyvinvointi
 • Läpinäkyvyys
 • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Olennaisuusmatriisi 2018

Pohjolan Voima panostaa vastuullisuuteen

Vuonna 2018 kehitämme vastuullista toimintaamme seuraavilla painopistealueilla:

 • turvallisuusjohtamisen kehittäminen
 • vastuullisuus arvoketjussa
 • yhteistyön kehittäminen kansalaisjärjestöjen kanssa 
 • kiertotalouden arviointi

Vuonna 2017 vastuullisen toimintamme painopistealueita olivat:

 • vahvistamme vastuullisia toimintatapoja arvoketjussa
 • kehitämme yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa
 • kehitämme turvallisuusjohtamista
 • kehitämme vastuullisuusraportointia

Vuonna 2016 vastuullisen toimintamme kehittämiskohteina olivat:

 • polttoaineiden hankintaketjujen jäljitettävyyden parantaminen
 • hyvän liiketavan ja vastuullisen yritystoiminnan tekeminen tutuksi koko henkilöstölle nettikoulutusohjelmalla
 • yhteiskunnallisen vaikuttamisen käytäntöjen täsmentäminen ja läpinäkyvyyden lisääminen
 • vuoropuhelun parantaminen kansalaisjärjestöjen kanssa

Lue lisää vastuullisuusohjelman painopisteistä ja kehittämishankkeista vuonna 2017 verkkovuosikertomuksestamme 

Lue lisää vastuullisuusohjelman painopisteistä ja kehittämishankkeista vuodelle 2016.