Raasakka

Raasakan voimalaitos sijaitsee Iijoessa, Iin kunnassa.

Raasakan voimalaitoksen I- ja II-koneistot valmistuivat 1971 ja III-koneisto vuonna 1997. Raasakan teho on 64,3 megawattia. Sen putouskorkeus on 21 metriä.

Iijoen alajuoksulla on viisi voimalaitosta, joista Raasakka on jokisuulta katsottuna ensimmäinen. Se on myös Iijoen voimaloista teholtaan suurin.

Raasakassa on myös kalanviljelylaitos. PVO-Vesivoima Oy:n ja Kemijoki Oy:n yhdessä omistama Voimalohi Oy tuottaa siellä osan velvoiteistutuksia varten kasvatettavista kalanpoikasista.

Yli 300 kilometriä pitkän joen alaosasta on rakennettu 60 kilometrin osuus. Muu osa joesta on rakentamaton. Putouskorkeus rakennetulla osalla on yhteensä 94 metriä.

PVO-Vesivoima Oy:llä on sertifioitu ympäristöjärjestelmä ISO14001 ja energiatehokkuusjärjestelmä ETJ+.

Raasakassa on käytössä hydraulinen Kalasydän-kalatie vuosina 2023-2025 osana vaelluskalojen palauttamistyötä.

Iijoen Raasakan vanhan uoman yhteishankkeessa 2022 – 2023 parannetaan kalojen nousu- ja lisääntymismahdollisuuksia sekä lisätään alueen virkistyskäyttöä.

Lisäksi Raasakan vanhan uoman mallintamishankkeessa tavoitteena on selvittää tarkasti vanhan uoman pohjan- ja pinnanmuodot myöhemmin tehtäviä virtaus- ja elinympäristömallinnuksia varten. Hanke on osa Iijoki-sopimuksen vesistövision toimenpideohjelman toteutusta.

Voimalaitos lukuina

1971Valmistui
1997Laajennus
64,3 MWTeho