Vuosikertomus 2014

Kollaja-hankkeen Natura-arvioinnit hyväksyttiin ELYssä

Melon peruskunnostustyöt alkoivat

Rauman kierrätyspolttoainehankkeen asennustyöt alkoivat

Hämeenkyrö täydentää polttoainevalikoimaansa

OL4 ei saanut jatkoaikaa rakentamislupahakemuksen jättämiselle

Arvoprojekti huipentui henkilöstöpäivään

Energiamessuosaston teemana oli tehon ja säätövoiman riittävyys

Mussalon piippu kaatui

Pohjolan Voiman Vuosi 2014