Portimokosken voimalaitoksen Tengeliönjoella omistava Tornionlaakson Voima Oy hakee yhdessä Pellon ja Ylitornion kuntien kanssa lupaa rakentaa Portimokoskelle kaksi luonnonmukaista kalatietä. Ohitusuomat mahdollistavat vaelluskalojen nousun voimalaitoksen ohi laajoille lisääntymisalueille ja tukevat siten vaelluskalojen luontaisen elinkierron palauttamista Tengeliönjoelle.

Luonnonmukaisten kalateiden kautta vaelluskalojen on mahdollista nousta Tornionjoen sivujoen, Tengeliönjoen vanhaa uomaa pitkin ylävirtaan Portimojärvelle ja siitä edelleen yli tuhat kilometriä pitkälle kutualueeksi soveltuvalle vesistöalueelle.

−   Portimokosken kalatiet ovat merkittävä askel vaelluskalojen palauttamisessa Tengeliönjoelle ja konkreettinen osoitus alueellisen yhteistyön voimasta vaelluskalojen elinolosuhteiden parantamisessa rakennetuilla joilla, sanoo Tornionlaakson Voiman hallituksen puheenjohtaja Jani Pulli.

−   Pitkään suunniteltu hanke on saanut positiivisen päätöksen niin Pellon kuin Ylitornion kunnissa. Lähdemme yhdessä heidän kanssaan edistämään asiaan. Vaikka kalakantaan vaikuttavia tuloksia voidaan odottaa vuosien päästä, päätimme lähteä mukaan hankkeeseen hyödyntämällä Portimonkosken voimalaitoksen vanhan vesiuoman virtaamia ja edistääksemme virkistyskalastusmahdollisuuksia ja elinkeinotoimintaa alueella. Tämä on ennen kaikkea suuri mahdollisuus, sanoo Torninlaakson Voima Oy:n toimitusjohtaja Timo Virikko.

Portimokosken kalatie koostuu rakennettavista kahdesta ohitusuomasta. Haapakosken vanhan säännöstelypadon pohjoispäähän suunnitellun kalatien pituus on 85 metriä ja kokonaisputouskorkeus 4 metriä. Portimokosken säännöstelypadolle suunnitellun kalatien pituus on yhteensä 175 metriä ja kokonaisputouskorkeus 5,5 metriä. Sen yläpäässä on betoninen pystyrako-osuus, jolla virtaamaa uomaan säädetään sopivaksi.

Portimokosken kalateiden suunnittelussa ovat olleet mukana Tornionlaakson Voiman lisäksi Pellon ja Ylitornion kunnat sekä Lapin ELY-keskus. Kalateiden rakennussuunnitelman on laatinut Maveplan Oy. Kalateiden rakentamisen edellytyksenä on vesilain mukainen vesitalouslupa, jonka myöntää Pohjois-Suomen aluehallintovirasto. Lupahakemus on tarkoitus jättää kuluvan vuoden loppuun mennessä. Rakentamisluvan saamisen jälkeen luonnonmukaisten kalatieuomien rakentamisen on arvioitu kestävän noin kaksi vuotta.

Lisätietoja:
Timo Virikko, toimitusjohtaja, Tornionlaakson Voima Oy, puh. 040 844 5047, timo.virikko@tls.fi
Jani Pulli, hallituksen puheenjohtaja, Tornionlaakson Voima Oy, puh. 050 386 2680, jani.pulli@pvo.fi

Tornionlaakson Voiman Portimokosken voimalaitos sijaitsee Ylitorniolla Tengeliönjoessa. Voimalaitos valmistui vuonna 1987.  Sen teho on 10,5 megawattia ja putouskorkeus 16,5 metriä. Tornionlaakson Voima Oy:n omistavat Tornionlaakson Sähkö Oy ja PVO-Vesivoima Oy tasaosuuksin.

Tornionlaakson Sähkö on paikallinen sähkön jakeluun ja tuotantotoimintaan keskittyvä yhtiö, jonka tuotanto-osuuksiin kuuluu vain hiilidioksidivapaata tuotantoa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. www.tornionlaaksonsahko.fi

PVO-Vesivoima on Pohjolan Voiman tytäryhtiö, joka tuottaa sähköä vesivoimalaitoksilla Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella. Yhtiön padoissa entuudestaan kaksi kalatietä Kemijoen Isohaarassa ja Iijoen latvavesillä Kostonjärvellä. Iijoen Haapakoskelle on lisäksi valmistunut Suomen ensimmäinen vaelluskalojen alasvaellusreitti. Twitter: @PVOVesivoima. www.pohjolanvoima.fi