Kaj Råtts, Pohjolan Voiman tuotanto-omaisuuden hoidon päällikkö

Tullessani vuosi sitten töihin Pohjolan Voimaan olin toki tietoinen siitä, että energia-alalla on käynnissä murros. Vasta kuukaudet tuotanto-omaisuudenhoidon päällikkönä avasivat silmäni näkemään tuon muutosprosessin valtavat mittasuhteet.

Lapsuudenkotini Kristiinankaupungissa sijaitsee parin kilometrin päässä entisestä hiilivoimalasta. Siksi energia-alan murroksen vaikutukset ovat minulle myös hyvin konkreettisia. Muistojeni voimalaitoksesta on käytännössä jäljellä enää laitosrakennukset ja piippu, jonka Pohjolan Voima on päättänyt kaataa alkusyksystä.

Hiilivoimalan katoaminen kaupunkikuvasta on osoitus energian- ja sähköntuotannon suunnasta. Askel askeleelta olemme lähempänä hiilidioksidineutraaliutta, joka on koko energiateollisuuden tavoite. Se kytkeytyy kiinteästi hallituksen suunnitelmiin saavuttaa hiilineutraalius Suomessa 2030-luvulla.

Painopiste on muuttunut

Vaikka piiput kaatuvat, iso osa energia-alan muutoksesta tapahtuu suurelta yleisöltä näkymättömissä. Edelleenkin satsataan rautaan ja rakentamiseen, mutta investointien painopiste on siirtymässä yhä enemmän tiedon hyödyntämiseen.

Tiedolla on merkitystä, sillä uusien näkökulmien kautta löytyy suuri potentiaali: hyötysuhteista ja polttoainetehokkuudesta, käyttövarmuudesta ja elinkaaren hallinnasta. Ne ovat päivän muutoksentekijät ja hiilidioksidineutraaliustavoitteiden mahdollistajat. Näillä ilmastoteoiksi laskettavilla toimilla on todella iso vaikutus yhteiskunnassa ja koko Suomen ilmastotyössä. Turpeen käytön vähentäminen ja sähkön tuotannon ja kulutuksen tasapainottaminen ovat erinomaisia esimerkkejä toimenpiteistä, joiden taustalla tiedon hyödyntäminen on avainroolissa.

Teemme Pohjolan Voimassa kovasti töitä sen eteen, että löytäisimme tavat hyödyntää omaisuutta mahdollisimman tehokkaasti. Hienosti puettuna kysymys on digitaalisuudesta ja IOT:sta, mutta käytännössä sillä tarkoitetaan tiedolla johtamista, tiedon näkyväksi tekemistä, analytiikkaa ja analyysien hyödyntämistä. Data on arvokasta vasta sitten, kun sitä käytetään.

Isoja ja oikeita asioita

Meille Pohjolan Voimassa on tärkeää löytää keinot, joiden avulla saamme yhdistettyä eri järjestelmistä kerätyn tiedon, ohjattua sen kehittämistyöhön sekä varmistettua tuotanto-omaisuuden kilpailukyvyn.

Energia-ala nähdään ulkopuolelta usein konservatiivisena ja liikkumattomana alana, sillä sähköä ja lämpöä tuotetaan maailman myllerryksestä huolimatta. Mielikuva on helppo osoittaa vääräksi, sillä alalla on tehty viimeisen kymmenen vuoden aikana mittavia muutoksia. Ja lisää on tulossa.

Alkukesästä julkaistu energiateollisuuden vähähiilisyystiekartta osoittaa, että muutostarpeet ja -halut ovat edelleenkin mittavat. Energia-ala kantaa yhteiskuntavastuunsa olemalla etunenässä tekemässä näitä uudistuksia. Alan investoinnit 2000-luvulla liittyvät suurelta osin puhtaampaan tuotantoon ja päästöjen vähentämiseen.

Pohjolan Voiman sähköntuotanto oli 94-prosenttisesti hiilineutraalia jo vuonna 2019. Kulunut vuosi onkin vakuuttanut minut siitä, että alalla tehdään suuria ja vaikutuksiltaan isoja asioita.

Tavoite on selkeä

Monesti ajatellaan, että yrityksen johdossa puhutaan pelkästään rahasta ja tekniikasta tai ihmisten johtamisesta. Minulle tärkeää on se, että meillä Pohjolan Voiman johdossa puhutaan paljon myös arvoista ja vastuullisuudesta.

Minulle on ollut antoisaa, että yrityksemme arvot puhuttelevat minua henkilökohtaisesti ja myös toimimme niiden mukaan. Tutustuin niihin jo hakiessani työtä Pohjolan Voimasta. Ne ovat arvoja, jotka kannattelevat minua työn ulkopuolellakin. Ympäristö- ja luontoarvot merkitsevät minulle erittäin paljon. Harrastusteni kautta vietän eri vuodenaikoina paljon aikaa luonnossa hiihtäen, vaeltaen, pyöräillen ja lenkkeillen.

Korona-tilanteen myötä luonnossa liikkumiselle on jäänyt aiempaa enemmän aikaa. Olen muutaman kerran ehtinyt käymään iltarasteilla ja oppinut lisää haastavasta lajista. Metsässä tavoitereittiajattelu on tullut konkreettisesti tutuksi. Välillä onnistuminen tulee suoralla reittivalinnalla, välillä taas on pakko pysähtyä ja syventyä karttaan: missä olenkaan ja missä se tavoite (rasti) oikein on.

Samalla tavalla yritysmaailmassakin tarvitaan pysähdyksiä toimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa. Pääsin Pohjolan Voimaan tullessani heti mukaan strategian implementointiin. Se on loistava paikka aloittaa. Päämäärä ja tavoite ovat selkeitä. Täytyy vain suunnitella reitti sinne päästäkseen. Laajempi ja tehokkaampi tiedon hyödyntäminen on reitinvalinta. Rasti kerrallaan etenemme kohti maalia ja saavutamme hiilineutraaliustavoitteemme.

Kaj Råtts, päällikkö, tuotanto-omaisuuden hoito, Pohjolan Voima Oyj