Jarno Limnell, kansanedustaja, työelämäprofessori

Säiden viiletessä monen katse kääntyy taas itselle tärkeisiin energiaratkaisuihin. Viime talven energianhinta on vielä tuoreena muistissa, mutta tänä syksynä tilanne on täysin toinen – parempi, niin kuluttajan kuin yritysten näkökulmasta. Tällä on tärkeä vaikutus myös turvallisuuteemme.

Olkiluoto 3 käynnisti teollisen sähköntuotannon keväällä, mikä heijastuu suoraan myönteisesti energiaintensiiviseen teollisuuteen Suomessa. Tätä teollisuuttahan meillä on paljon. Ydinvoimalan tuottaman sähkön myönteiset vaikutukset tuntuvat epäsuorasti myös kuluttajan kukkarossa: energian saantivarmuus ja sitä kautta hinta näkyvät myös kuluttajahinnoissa – vaikka toisinaan viiveellä, niin näkyvät joka tapauksessa.

Jo kohta kaksi vuotta käynnissä ollut raaka Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan nosti Suomen kansainvälisestikin energiapoliittiseen polttopisteeseen: energiaomavaraisuudessamme oli parannettavaa.

Olkiluoto 3:n käynnistyminen tapahtui mielestäni kreivin aikaan. Se muutti kerralla maamme energiaturvallisuuden, sillä nyt emme ole enää niin vahvasti tuontienergian varassa. Toivon, että me suomalaiset muistaisimme tämän asian, sillä ilman riittävää energiaa järkevään hintaan maamme moni tuotannollinen toiminto halvaantuu, mikä tuntuisi meidän kaikkien suomalaisten taloudessa.

Huoltovarmuus on asia, jonka mahdolliset puutteet näkyvät vasta poikkeustilanteessa. Viisas varautuu ennakolta. Tälläkin saralla olemme oppineet paljon ja olen vakuuttunut siitä, että Suomelle kriittiset huoltovarmuusvarannot ovat nyt paremmassa kunnossa. Energia-alalla toimitus- ja huoltovarmuutta toteuttaa uusimpana nimenomaan Olkiluoto 3. Eikä se tuota mitä tahansa energiaa, vaan päästötöntä ydinenergiaa.

Minusta on hienoa, että Suomessa vallitsee ydinvoimamyönteisyys. Uskon, että osana myönteistä asenneilmastoa on ydinenergian päästöttömyys. Se ratkaisee yhteistä tavoitettamme, jonka olemme EU:lle antaneet: Suomi hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä.

Eduskunnan kausi on käynnistynyt. Olen vakuuttunut siitä, että energiaturvallisuutemme ja huoltovarmuus pysyvät mukana keskusteluissa – hyvässä valossa. Sellaisessa, josta saamme olla kaikki ylpeitä. Kyse on asioista, jotka koskettavat meidän jokaisen arkipäivää ja turvallisuuttamme. Suomalainen teollisuus tarvitsee vahvat toimintaedellytykset, jotta pysymme kilpailukykyisinä. Kilpailukyky tuo hyvinvointia ja vaurautta, mikä taas on paras henkivakuutus vaikeiden aikojen varalle. Energiaturvallisuus on hyvin keskeinen asia turvallisuudellemme.          

Jarno Limnell

kansanedustaja, työelämäprofessori