Tiina Nyström, johtaja, laki- ja henkilstöasiat, Pohjolan Voima Oyj

Pohjolan Voiman tasa-arvoinen yrityskulttuuri perustuu henkilöstön kuuntelulle. Tiiviissä organisaatiossa on erityisen tärkeää tarjota kaikille puheenvuoro. Osallistava toimintatapamme palkittiin tänäkin vuonna Suomen innostavimmat työpaikat -tunnustuksella.

Työntekijöidemme tasa-arvoinen kohtelu on meille Pohjolan Voimassa yrityskulttuurimme lähtökohta. Vastuullisuusperiaatteidemme mukaisesti huolehdimme työntekijöidemme tasapuolisesta kohtelusta läpi koko työsuhteen rekrytointiprosessista lähtien. Kunnioitamme toistemme erilaisuutta emmekä hyväksy minkäänlaista syrjintää, häirintää, kiusaamista tai muutakaan epäasiallista kohtelua.

Vaikka tasa-arvoisuus onkin yksi yrityskulttuurimme peruskivistä, ei sen toteutumista sovi pitää itsestäänselvyytenä. Siitä pitää huolehtia ja sen eteen tulee tehdä töitä.

Henkilöstö mukaan kulttuuria luomaan

Tasa-arvotyö Pohjolan Voiman kaltaisessa tiiviissä asiantuntijaorganisaatiossa on erilaista kuin suuremmissa organisaatioissa. Pienemmässä yhteisössä mahdolliset epäkohdat on helpompi havaita, ja niihin pystytään puuttumaan nopeasti. Myös henkilöstön osallistaminen ja kuuleminen on sujuvampaa pienessä organisaatiossa.

Olemme Pohjolan Voimassa hyödyntäneet tehokkaasti organisaatiomme hyviä puolia tasa-arvotyössämme. Kokomme ei kuitenkaan selitä kaikkea. Tärkein syy onnistuneelle tasa-arvotyölle on se, että työntekijöidemme kuuleminen ja osallistaminen on meille pitkään käytössä ollut ja vakiintunut toimintatapa. Hyvänä esimerkkinä tästä ovat arvomme, joiden työstämiseen kaikki pohjolanvoimalaiset osallistuivat. Ne on otettu hyvin vastaan ja sisäistetty koko Pohjolan Voimassa.

Osallistumme myös vuosittain henkilöstökokemusta mittaavaan PeoplePower-kyselyyn. Iloksemme tulokset olivat tänäkin vuonna erinomaiset, ja saimme jälleen Suomen innostavimmat työpaikat 2022 -tunnustuksen.

Kyselyn mukaan muihin asiantuntijayhteisöihin verrattuna pohjolanvoimalaiset kokevat esimerkiksi henkilöstön kuulemisen sekä työhyvinvointiin panostamisen olevan meillä erityisen hyvällä mallilla. Henkilöstömme sitoutuminen sekä kokemus työn merkityksellisyydestä ovat parantuneet entisestään.

Periaatteet oltava selkeitä

Näen kuitenkin, että varsinkin tasa-arvotyössä erilaiset periaatteelliset kirjauksetkin ovat tärkeitä. Ne määrittelevät linjaukset ja tekevät kaikille selväksi mitä tasa-arvolla tarkoitetaan. Ilman niitä henkilöstön on vaikea hahmottaa miten pitäisi toimia ja mitä heiltä odotetaan. Johdon on tehtävä selväksi sanoin sekä teoin, että kaikenlaiselle syrjinnälle ja kiusaamiselle on nollatoleranssi.

Aidosti tasa-arvoinen yrityskulttuuri ei kuitenkaan rakennu ylhäältä alaspäin sanelemalla, vaan henkilöstöä kuuntelemalla. Selkeiden suuntaviivojen asettamisen lisäksi tarvitaan vuorovaikutusta. Työntekijöiden on kyettävä samaistumaan kulttuuriin ja koettava se omakseen. Meillä Pohjolan Voimassa on korvat auki. Tutkitusti.   

Tiina Nyström
johtaja, laki- ja henkilstöasiat,
Pohjolan Voima Oyj