Kymin Voimalla talvivalmistelut aloitettiin jo kesähelteillä. Paukkupakkasilla ja pandemian keskelläkin biovoimalaitos turvaa lämmön ja sähkön kouvolalaisille asiakkailleen.

Pohjolan kylmä talvi nostaa kotitalouksien energian kulutuksen huippuunsa. Mutta miten varmistetaan, että lämpöä ja sähköä saadaan vastuullisesti ja toimitusvarmasti myös keskellä kylmintä talvea?

Kylmän korkeapaineen alla tuulesta ja auringosta ei ole merkittävästi apua, vaikka ovat muun osan vuotta hyviä uusiutuvan energian täydentäjiä. Metsäenergia on hyvä paikallinen polttoaine turvaamaan asiakkaiden energian saannin näin talven pakkasilla. Meillä Kymin Voimalla polttoainehuolto perustuu pitkälti UPM Kymin tehtaan kuorimoiden kuoreen, joka on ollut avaintekijä uusiutuvan energian tuottamiseen alusta lähtien.

Biovoimalaitoksemme investointipäätös tehtiin vuonna 2000. Tätä edelsi osapuolien – UPM Kymin, KSS Energia ja kaukolämpöyhtiö KALin ja VARIn – tarve uudistaa omaa energiantuotantoa. Lähes 20 vuotta olemme tuottaneet kaukolämpöä kouvolalaisille, prosessihöyryä UPM Kymin tehtaille ja sähköä osakkaillemme ympäristöystävällisessä ja tehokkaassa voimalaitoksessa.

Matkalla kohti hiilineutraaliutta

Pohjolan Voiman tavoitteiden mukaisesti olemme Kymin Voimalla sitoutuneet lisäämään hiilidioksidineutraalien polttoaineiden osuutta tuotannossamme. Nykyisin niiden osuus onkin noin 90 prosentin paikkeilla ja olemme Suomen suurimpia uusiutuvien puuperäisten polttoaineiden käyttäjiä energiantuotannossa. Vastaavasti turpeen ja maakaasun käyttöä vähennetään. Alun perin turpeen osuus oli lähes 40 prosenttia, nykyään alle kymmenen.

Kymin Voiman polttoaineet tulevat läheltä. Tehtaan kuljettimia pitkin tulee 90 prosenttia polttoaineista ja metsäenergia noin 50 kilometrin säteeltä.

Uusiutuvien polttoaineiden osuuden lisääminen on vaatinut paljon kehitystyötä kattilan materiaalien, säätötekniikan ja polttoainesyötön osalta, mutta edistystä on tapahtunut systemaattisesti.

Samalla autamme myös asiakkaitamme ja osakkaitamme pienentämään hiilijalanjälkeään. Yhdessä olemme onnistuneet vähentämään alueen lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Luotettavasti lämpöä kouvolalaisille

Kymin Voimalla olemme valmistautuneet talveen ennakoiden. Jo kesällä toteutimme suunnitelmien mukaisen kesähuollon sekä täydensimme polttoainevarastojamme UPM:n kesän aikana tuottamilla kuorilla.

Luotettava sähkön ja lämmön tuotanto ei olisi mahdollista ilman osaavaa henkilöstöä, joka käyttää ja kunnossapitää laitosta ennakoivasti ja turvallisesti. Koronakaan ei ole vaikuttanut tuotantoomme, vaikka erikoisjärjestelyitä altistumien estämiseksi tuotannossa ja kunnossapidossa on jouduttu tekemään.

Antti Rainio
toimitusjohtaja
Kymin Voima Oy