Pohjolan Voiman viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riitta Larnimaa

Törmäsin hiljattain ikäisteni naisten joukkoon, joka on koonnut rivinsä hillitsemään yhdessä ilmastonmuutosta ja luomaan toivoa tulevaisuuteen. Tämän porukan teemana on sukupolvet yhdistävä yhteistyö. Erityisesti minua puhuttelee heidän toimintaan kannustava sanomaansa: nyt viimeistään jokaisen meistä kannattaa korvata murehtiminen teoilla.

Naisjoukko, johon viittaan, on lokakuussa alkunsa saanut aktivistimummot-ryhmä. Yhdyn heidän viestiinsä, vaikka itse en vielä kirjaimellisesti isoäiti olekaan. Meillä on kaikilla vastuu turvata kaikille lapsenlapsille maailma, jossa voi elää. Eikä tätä vastuuta voi siirtää.

Minua viehättää myös kovasti sukupolvet yhdistävä yhteistyö. Nuoret ovat ottaneet ilmastokeskustelussa ihailtavasti johtajuutta. Nyt myös mummot ja varmasti myös vaarit lähtevät mukaan tukemaan nuoria.

Olen valtavan iloinen siitä, että saan tehdä töitä energia-alalla, joka on ilmastonmuutoksen hillinnässä monella tapaa keskiössä. Olen myös ylpeä omasta työnantajastani Pohjolan Voimasta: Suomessa tuotetusta sähköstä meidän osuutemme on noin viidennes ja teemme sen jo nyt noin 90-prosenttisesti hiilineutraalisti. Olkiluoto 3 -ydinvoimayksikön käyttöönoton myötä osuutemme kasvaa ja samalla saavutamme 95 prosentin hiilineutraaliuden. 

Yhdessä luomme ratkaisevaa voimaa

Strategiamme mukaisesti meidän pohjolanvoimalaisten tehtävänä on luoda ratkaisevaa voimaa huomisen parhaaksi. Pohjolanvoimalaisista löytyy vahvaa tahtoa – mekin korvaamme murehtimisen teoilla. Otamme tulevaisuuden haasteet vastaan avoimin mielin. Panostamme uuteen, entistä älykkäämpään ajatteluun ja tekemiseen. Teemme pieniä ja isoja, yllätyksellisiäkin asioita, jotka luovat ratkaisuja ja merkityksellisyyttä. Olemme rohkea ja rehti toimija, joka pelaa joukkueena taitavasti yhteen. 

Pohjolan Voiman syvin olemus ja merkitys liittyy rooliimme yhteiskunnassa ja ilmastonmuutoksen hillinnässä. Olemme käytännössä ratkaisevaa voimaa. Tuottamalla omakustannushintaista sähköä ja lämpöä vahvistamme asiakkaidemme kilpailukykyä. Tuomme työtä ja hyvinvointia Suomeen ja olemme osaltamme luomassa puhtaampaa maailmaa.

Kolmen teeman avulla tavoitteisiin

Meitä ohjaa kolme teemaa: etenemme markkinaehtoisesti hiilineutraalisuuteen, haemme kilpailuetua säätövoiman kehittämisestä ja omaisuudenhoitajina tavoittelemme huippuosaamista.

Valintamme ja päätöksemme tähtäävät myös ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Osallistumme ydinvoimatuotannon kilpailukyvyn kehittämiseen, rajaamme markkinatilanteen mukaan turpeen ja fossiiliset polttoaineet käynnistys- ja varapolttoaineeksi sekä pidämme yllä valmiudet ottaa uusia ratkaisuja käyttöön teollisessa mittakaavassa.

Sähköntuotannon vaihtelut ovat tulevaisuudessa vielä nykyistäkin nopeampia ja suurempia. Joustavuudesta ja kyvystä tasapainottaa tuotantoa kysynnän tarpeiden mukaisesti tulee entistäkin arvokkaampaa. Sään mukaan vaihtelevan tuuli- ja aurinkosähkön tuotannon osuuden kasvu sähköjärjestelmässä kiihdyttää tätä kehitystä. Kehitämme tuotantomme säätökykyä markkinainformaation avulla. Kasvatamme säädön arvoa investoinneilla. Tärkeää on ymmärtää tuotannon säädön lisäksi kysynnän dynamiikka.  

Meillä on käsissämme suuri omaisuus, josta pidämme huolta parhaalla mahdollisella tavalla. Tuotanto-omaisuudella ei tässä tarkoiteta vain pelkkiä laitteistoja, vaan kaikkea sitä, mitä tarvitsemme toimintamme pyörittämiseen. Teemme tehokkaita kunnossapitotoimenpiteitä ja oikea-aikaisia investointeja. Hyödynnämme älyn, digitalisaation ja tiedolla johtamisen toiminnassamme. Jatkamme verkostojen ja kumppanuuksien vahvistamista, sillä yhdessä olemme enemmän.   

Teemme pieniä ja isoja, joskus yllätyksellisiä asioita, joiden avulla luomme ratkaisuja ja konkreettisia tuloksia. Vastuuta ei voi siirtää.

#ratkaisevaavoimaa-juttusarjassa kerromme ajatuksistamme, tavoitteistamme ja teoistamme. Ja annamme muiden kertoa, miksi olemme #ratkaisevaavoimaa. 

Arvojemme mukaisesti – Taitavasti. Rohkeasti. Yhdessä.  

Riitta Larnimaa, johtaja, viestintä ja yhteiskuntasuhteet, Pohjolan Voima Oyj