Jarmo Tervo, Pohjolan Voima Oyj

Pohjolan Voimassa ja sen tytäryhtiöissä on tällä hetkellä käynnissä yhteensä 40 kehityshanketta. Kokonaismäärää summaillessani tiesin, että niitä on paljon – mutta yllätyin silti. Siis 40? Mistä se kertoo?

Ilmastonmuutos, digitalisaatio, yhteiskunnan sähköistyminen, energia-alan murros… Kaikki nämä ja joukko muita ympärillämme tapahtuvia ilmiöitä haastavat energia-alaan uudistumaan.

Uudistuminen on halua ja kykyä etsiä uudenlaisia ratkaisuja sekä pyrkiä entistä pienempiin päästöihin ja parempaan toimintavarmuuteen. Energiantuotannossa pyrimme lisäämään niin tehokkuutta kuin joustavuutta sekä pienentämään laitosten elinkaarikustannuksia. Siksi siis kaikki nuo 40 kehityshanketta ovat meille – ja samalla myös kaikille muille, myös ympäristölle – äärimmäisen tärkeitä.

Toiminnan kehittäminen itsessään ei toki ole uutta. Uutta on näkökulma. Siinä missä ennen tuotantoyhtiöt toimivat itsenäisesti ja laitoksia kehitettiin erikseen, nykyään pyrimme tarkastelemaan kokonaisnäkymää.

Kokonaiskuvan hahmottamisen myötä olemme tehokkaampia, ja yhdessä tekemällä saamme enemmän aikaiseksi kuin aiemmin. Käytännössä se tarkoittaa, että pystymme hyödyntämään esimerkiksi tuloksia ja osaamistamme useissa samankaltaisissa hankkeissa. Tämä poistaa päällekkäistä tekemistä ja tehostaa resurssien käyttöä. Maailma ympärillämme muuttuu, myös meidän on muututtava.

Megatrendit asettavat tavoitteet

Kun kokosin kaikki kehityshankkeemme yhteen, en saanut pelkästään pitkää listaa vaan varmistuksen niistä megatrendeistä, jotka tällä hetkellä vaikuttavat eniten toimintaamme. Kyse on niistä tavoitteista, joiden eteen haluamme tehdä kunnianhimoisesti töitä.

1 Turve polttoaineena

Fossiilisten polttoaineiden käyttö on jo merkittävästi vähentynyt. Nyt etsimme useilla tuotantolaitoksilla keinoja, joilla tulevaisuudessa pystyisimme ensin pienentämään turpeen osuutta ja pidemmällä aikavälillä luopumaan sen käytöstä kokonaan. Turve ei ole vain polttoaine, se myös auttaa pitämään kattilan lämpöpinnat puhtaana ja estää korroosiota. Nyt etsimme toimintatapoja pärjätä ilman sitä.

2 Kiertotalouden projektit

Esimerkiksi Hämeenkyrön Voiman BOA (Boiler Operator Assistant) -hankkeessa pyrimme kierrätyspolttoaineiden parempaan hallintaan. Laitoksella pyritään lisäämään kierrätyspolttoaineen osuutta. Hallitusti, dataa monipuolisesti hyödyntämällä pystymme ennakoimaan mahdollista korroosion vaaraa ja muita ennakoimattomia häiriöitä. Uudenlainen mittaaminen on mahdollista kehitteillä olevien analyysityökalujen ja uusien sensorien avulla.

3 Digitalisaatio

Muun muassa Rauman Biovoimassa on meneillään pilotti, jossa ennakoivan kunnonvalvonnan, data-analyysin ja koneoppimisen avulla ennakoidaan tulevia ongelmia ja siten pyritään välttämään laitevaurioita ja tuotannon keskeytyksiä.

Pohjolan Voimassa on laaja laitosmäärä ja monipuolinen polttoainevalikoima sekä paljon tahtoa toiminnan kehittämiseen. Mikä sen parempi lähtökohta toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen!

Ja vaikka tavoiteltava hyöty tai lopputulos ei aina olisikaan selvänä näkyvissä, testaaminen ja kokeilut ovat jo itsessään tärkeitä. Niiden avulla löydetään ratkaisuja, joiden varaan tulevaisuuden energiantuotantoa rakennetaan.

Meidän pitää nyt vain uskaltaa katsoa riittävän kauas, riittävän rohkeasti, yhdessä.

Jarmo Tervo, Pohjolan Voiman kehityshankkeista ja projekteista vastaava suunnittelupäällikkö