Katja Permanto, päällikkö, vastuullisuus, ympäristö ja turvallisuus, Pohjolan Voima Oyj

On upeaa nähdä vastuullisuustyömme tulokset mitalin muodossa – Pohjolan Voima nimittäin sai kultaluokituksen EcoVadis-vastuullisuusarvioinnissa. Tällä tuloksella kuulumme viiden prosentin kärkeen arvioiduista organisaatioista. Kehityssuuntamme on siis oikea – Edellisvuoden pronssi kirkastui viime vuonna hopeaksi ja nyt edelleen kullaksi. Laakereillemme emme jää lepäämään nytkään, vaan jatkamme sitkeästi kehitystyötä.

EcoVadis-arvioinnissa organisaatioiden vastuullisuutta arvioidaan pisteytyksellä 0–100. Arviointiin kuuluu neljä teemaa: ympäristö, työ- ja ihmisoikeudet, etiikka sekä kestävät hankinnat. Lisäksi siinä huomioidaan yrityksen toimiala, koko ja sijainti. Pohjolan Voima sai tänä vuonna pisteytyksen 77/100.  

Tulos tuntuu merkitykselliseltä, sillä kyseisessä arvioinnissa kriteerit ovat korkeat ja perustellut. Yritykset eivät vain kuvaa omaa toimintaansa, vaan niiden on pystyttävä osoittamaan, että tavoitteita on asetettu, niitä on viety käytäntöön esimerkiksi toimintaohjeita luomalla ja että kehitystä seurataan tarkoituksenmukaisella raportoinnilla. EcoVadis-arvoinnissa ei ole kyse vain mitalien ansaitsemisesta, vaan tulokset auttavat arvioimaan omaa vastuullisuustyötä ja sen suuntaa. Osallistuminen onkin antanut meille hyviä suuntaviivoja kehitykseen. 

Tämän vuotisten tulosten perusteella meillä on eniten parannettavaa kestävien hankintojen teemaan liittyvässä vastuullisuudessa, juuri kuten olemme itsekin tunnistaneet. Tulokset siis vahvistavat sitä, että tänä vuonna etenevään verkostojemme tarkasteluun ja arviointiin on tärkeää panostaa. Tällä hetkellä projektiryhmämme on ryhtynyt kuvaamaan hankintaprosessia, pohtimaan täydennyksiä vastuullisen päätöksenteon ohjeistuksiin sekä laatimaan toimittajavalintoja ohjaavaa kriteeristöä. Kerron vuoden mittaan kuulumisia tämänkin työn etenemisestä – pysy siis kuulolla!  

Katja Permanto 
Vastuullisuuspäällikkö, Pohjolan Voima Oyj