Katja Permanto, päällikkö, vastuullisuus, ympäristö ja turvallisuus, Pohjolan Voima Oyj

Alkuvuodesta kerroin meillä käynnistymässä olleesta hankkeesta, jossa selvitämme entistä syvemmin vastuullisuutta arvoketjuissamme. Vastuullisuus arvoketjuissa ja kumppanuuksissa nousi alun perin esiin kaksoisolennaisuusanalyysissamme, jossa tunnistimme meille tärkeitä vastuullisuusteemoja. Sen jälkeen päivitimme aiheen vastuullisuusohjelmaamme, jossa määrittelemme sen kehittämisen tavoitteita ja toimenpiteitä. Hanke on edennyt vuoden alkupuoliskon aikana projektiryhmän sekä Pohjolan Voiman johtoryhmän voimin.

Hankkeessa selvitämme toisin sanoen sitä, miten varmistamme vastuulliset hankinnat, kun toimimme verkostoissa – teemme siis osan hankinnoista itse ja osan tekevät kumppanimme. Päivitämme nyt Vastuullisuus päätöksenteossa -ohjeistusta sekä niitä kriteerejä, jotka valittujen toimittajien on täytettävä. Samalla haluamme tehdä hankintaprosessin läpinäkyvämmäksi myös ulospäin. Osalla verkostomme toimijoista on jo itselläänkin omat tarkat hankintakriteerinsä, mutta etsimme nyt tapoja, joilla voisimme viestiä niistä keskenämme yhä paremmin. 

Hankkeen projektiryhmään kuuluvat lisäkseni tuotanto-omaisuuden päällikkö ja Kymin Voiman toimitusjohtaja Kaj Råtts projektipäällikön ominaisuudessa, tuotannon kehityksen päällikkö Markus Pyykönen sekä lakipuolen asiantuntija Mirva Kokko. Pohjolan Voimalle ominaiseen tapaan johtoryhmä on osallistunut työskentelyyn jo sen suunnitteluvaiheessa. Heti alussa tehty ajatustenvaihto johdon kanssa siivitti hankkeen käynnistymistä. 

Miten työmme sitten on tähän saakka edennyt? Vuoden alkupuoliskon aikana Kaj ja Markus ovat selvittäneet hankintamenettelyjen nykytilaa haastattelemalla omia sekä tytäryhtiöidemme asiantuntijoita, jotka osallistuvat hankintoihin. Tältä pohjalta he pohtivat, miten prosessi voitaisiin kuvata ja kehityskohdat viedä ohjeistuksiin parhaiten. Mirva puolestaan perehtyy jo olemassa oleviin ohjeistuksiin ja sopimuskirjauksiin. Itse tarkistan vastuullisuusvaatimuksia, eli selvitän esimerkiksi, millaisin kriteerein tulevaisuudessa tulisi toimia ja mistä kaikesta raportoida.  

Selvityksemme jatkuvat vaihe kerrallaan ja vähitellen pääsemme johtamaan havainnoistamme erilaisia toimenpiteitä. Pohjolan Voimalla ei ole varsinaista hankintaorganisaatiota, joten olemme pohtineet, että käyttökelpoisten linjausten lisäksi esimerkiksi hankintakoulutukselle on tarvetta. Työtä tehdään pitkäjänteisesti ja se jatkuu myös ensi vuonna, jolloin tunnistamme tarkemmin arvoketjujen vastuullisuuteen liittyviä riskejä. Olemme tehneet arvoketjujen vastuullisuuteen ja riskiarvioihin liittyvää ajatustyötä myös energia-alan ympäristöpoolin jäsenenä yhdessä muiden alan yritysten kanssa.  

Pidän sinut jatkossakin ajan tasalla hankkeen kuulumisista – pysy siis kuulolla! 

Katja Permanto 
Vastuullisuuspäällikkö, Pohjolan Voima Oyj