Katja Permanto, päällikkö, vastuullisuus, ympäristö ja turvallisuus, Pohjolan Voima Oyj

Vastuullisuus on toimintamme kulmakivi, joka konkretisoituu arjen työssä. Tässä blogisarjassa kerron sinulle vastuullisuustyömme viimeisimmistä kuulumisista.

Haluamme vastata tulevaisuuden vaatimuksiin jo nyt

Pohjolan Voimaa koskee vuodesta 2026 alkaen kestävyysraportointidirektiivi, joka edellyttää entistä yksityiskohtaisempaa vastuullisuusraportointia. Haluamme valmistautua jo nyt tulevina vuosina tarkentuviin raportointivelvollisuuksiin. Siksi tähtäämme siihen, että jo ensi vuoden raportissa olemme omaksuneet uuden direktiivin mukaisen raportointitavan. Uusi lainsäädäntö vaatii isoja harppauksia, mutta samalla se varmistaa alan yhteisen suunnan, jota ohjataan EU-tasolla.

Olennaisuusanalyysillä varmistimme vastuullisuustyön oikean suunnan

Osana vastuullisuusohjelman päivitystä teimme kevään ja kesän aikana olennaisuusanalyysin eli tunnistimme meille olennaiset vastuullisuusnäkökohdat. Kaksoisolennaisuusanalyysissa huomioidaan organisaation vaikutukset ympäristöön, ihmisiin ja yhteiskuntaan ja vastavuoroisesti vastuullisuusnäkökohtien organisaatiolle luomat liiketoimintamahdollisuudet ja -riskit. Keräsimme tätä varten keskeisiltä sidosryhmiltämme näkemyksiä kyselyillä ja haastatteluilla. Tulokset johdettiin sidosryhmien vastausten ja vastuullisuuden avainhenkilöiden työpajatyöskentelyn pohjalta. 

Analyysin tulokset valmistuivat hiljattain, ja ne voisi tiivistää seuraavasti:

  • Ympäristön näkökulmasta on olennaista, että varmistamme puhtaan energiantuotannon ja huolehdimme luonnon monimuotoisuudesta ja erityisesti vesistöjen tilasta.
  • Sosiaalisen vastuun tulisi ulottua koko arvoketjuun. Tärkeää on myös turvata henkilöstön hyvinvointi ja edistää sidosryhmävuoropuhelua.
  • Hallinnollisen vastuun alueella on ensisijaista turvata lämmön ja sähkön saanti. 

On hienoa nähdä, että saadut tulokset ovat linjassa aiemmin määriteltyjen painopisteiden kanssa – Vastuullisuustyömme suunta on siis oikea. 

Kehitys on kuitenkin jatkuvaa ja kestävät vaikutukset eivät synny vain yksittäisistä teoista, vaan ihan jokaisen pohjolanvoimalaisen päivittäisestä tekemisestä. Juuri nyt haluamme esimerkiksi selkeyttää vastuullisuustavoitteita ja edistää luonnon monimuotoisuusohjelmaamme. Pysy siis kuulolla!