Katja Permanto, päällikkö, vastuullisuus, ympäristö ja turvallisuus, Pohjolan Voima Oyj

Vuoden alku tarkoittaa sitä, että pääsemme toteuttamaan käytännössä monia viime vuoden puolella valmisteltuja asioita. Vuonna 2023 valmistelimme raportoinnin seuraavia kehitysaskelia ja nyt olemme ottaneet ne käyttöön. Vuoden ensimmäiset viikot ovatkin kuluneet pitkälti raportoinnin parissa. Samaan aikaan uusia vastuullisuushankkeita on näköpiirissä. Tuoreisiin, kiinnostaviin näkökulmiin perehtyminen onkin se tämän työn paras suola.

Mitä tänä vuonna siis on odotettavissa? Raportoinnin valmistuttua käymme läpi ainakin tuotantoyhtiöidemme päästövähennyssuunnitelmia, minkä jälkeen Science Based Targets -aloitteeseen liittymisessä ollaan taas askelta pidemmällä.

Olen innoissani myös tulevasta hankkeestamme, jossa selvitämme entistä syvällisemmin vastuullisuutta arvoketjuissa. Asia nousi esiin vastuullisuusohjelman päivityksen myötä. Olemme jo aiemmin linjanneet tarkemmin vastuullisuuttamme päätöksentekoprosesseissa. Nyt tarkennamme kriteerejämme laajemmalle arvoketjuihimme. Näin voimme kehittää vastuullisuuttamme esimerkiksi siinä, millaisia toimittajia valitsemme, miten toimittajista raportoidaan ja millaisia riskejä näissä valinnoissa on huomioitava.

Arvoketjuhanketta edistetään ensin vuoden aikajänteellä, ja otettujen askelien myötä tarkistamme tavoitteitamme taas seuraavalle vuodelle. Vaikka työtä on valmisteltu vastuullisuusryhmässämme, meille on tapamme mukaan tärkeää huolehtia, että myös johto on sitoutunut. Tavoitteenamme on, että pystymme viemään tuotantoyhtiöillemme aidosti käyttökelpoiset linjaukset.

Jos ympäristövastuu ja erityisesti luonnon monimuotoisuus kiinnostaa, uudempi Science based-targets for nature -aloite kannattaa ottaa seurantaan. Itse pidän nyt silmällä sen päivittymistä. Luonnon monimuotoisuuden mittaaminen on meille tärkeä, mutta samalla haasteellinen aihe. Etsimmekin tänä vuonna päättötyöntekijää edistämään mittareiden kehittämistä kanssamme, sillä tähän olisi hienoa saada mukaan nuorta osaamista. Edistämme luonnon monimuotoisuustyötä konkreettisesti myös esimerkiksi perustamalla uusia kosteikko- ja soidinalueita viime vuoden selvitysten pohjalta. Lisäksi Portimokosken luonnonmukaista kalatietä toteutetaan yhteistyössä Tengeliönjoelle.

Katja Permanto
Vastuullisuuspäällikkö, Pohjolan Voima Oyj