Kymin Voiman voimalaitos Kouvolassa

Sähkön ja lämmön tuotannossa tärkeää on, että tuotanto on tasaisen varmaa ja että energiaa käytetään tehokkaasti. Avainsanat: hyvä hyötysuhde ja käytettävyys.

Pohjolan Voiman voimalaitoksista yhteistuotantolaitokset tuottavat lämpöä ja sähköä kaupunkien energialaitoksille sekä prosessihöyryä teollisuuden tarpeisiin. Yksi niistä on Kymin Voiman biovoimalaitos Kouvolassa. Siellä, kuten muillakin voimalaitoksilla kiinnitetään paljon huomiota siihen, että voimalaitoksen toiminta on mahdollisimman energiatehokasta.

Tämä tarkoittaa esimerkiksi jatkuvaa, ennakoivaa kunnossapitoa, laitoksen osien oikea-aikaista uusimista ja ennen kaikkea datan käyttöä. Mittaukset ja anturit eri puolilla voimalaitosta tuottavat dataa, jota analysoimalla ja hyödyntämällä saadaan tarkkaa kuvaa laitoksen toiminnasta eri tilanteissa ja erilaisella kuormituksella, erilaisilla polttoaineseoksilla.

Esimerkiksi pakkaskuukausina tarvitaan paljon kaukolämpöä, joten voimalaitosta ajetaan eri tavalla kuin kesäaikaan. Tämä vaikuttaa polttoon. Energiatehokkuuden kannalta on iso asia, että poltto on mahdollisimman optimaalista joka tilanteessa. Silloin myös savukaasujen päästöt vähenevät.

Data ja toisten havainnot lisäävät ymmärrystä

‒ Olemme kehittäneet polton optimointia paljon ja jatkamme sitä. Meillä on analysoitavana dataa kaikista voimalaitoksen kattilan toimintaan ja polttoon liittyvistä muuttujista. Kokonaisprosessin optimointi koko ajan on se tärkein asia. Iso kuva on hyötysuhteen seuranta, kertoo Kymin Voiman voimalaitospäällikkö Antti Rainio.

‒ Teemme konsernin eri laitosten välillä anonyymiä vertailua. Datan perusteella pystymme kehittämään ymmärrystämme siitä, miten palamisprosessi toimivat erilaisissa tilanteissa. Pyrimme ymmärtämään, mikä johtuu mistäkin, mitkä tekijät vaikuttavat prosessiin ja miten.

‒ Pystymme hyödyntämään toistemme havaintoja ja kokemuksia. Tieto kasvaa ja yhteistyö lisää ymmärrystä, Rainio tiivistää.

Pienetkin säästöt otetaan talteen

Energiansäästöä haetaan myös pienistä asioista. Tänä vuonna Kymin Voimassa kiinnitettiin huomiota mm. voimalan päämuuntajaan.

Voimalaitos on yhteydessä 10 kilovoltin sähköverkkoon. Talvikaudella se tarvitsee suuren päämuuntajan, koska silloin energiaa tarvitaan ja tuotetaan paljon. Kymin Voima tuottaa sähköä, höyryä ja kaukolämpöä UPM:n Kuusankosken tehtaille sekä Kouvolan seudun tarpeisiin.

Kesällä ja erityisesti seisokkien aikana tilanne on tietysti toinen. Silloin ns. muuntajahäviöt, tavallaan muuntajan tyhjäkäynti, ovat melko suuret. Kun sähköä siirryttiin seisokin aikana ottamaan varasyötyön kautta, jossa on paljon pienempi muuntaja, sähköä säästyy.

‒ Jos autossa on iso V8-kone, kyllä se kuluttaa tyhjäkäynnissäkin jonkin verran enemmän kuin auto, jossa on litran moottori, voimalaitoksen päällikkö Antti Rainio havainnollistaa.

‒ Saatu energiansäästö on tehdasmittakaavassa pieni, joitain kymmeniä kilowatteja, mutta kaikki säästö kannattaa ottaa talteen.

Teksti: Riitta Gullman

Olemme mukana energiansäästöviikolla