Energiayhtiö Pohjolan Voima on yhdessä teknologiayhtiö Andritzin kanssa ottanut käyttöön Suomessa ainutlaatuisen Metris BOA-mittaus- ja analyysijärjestelmän, jonka avulla pidennetään voimalaitosten kattiloiden käyttöikää, hillitään kunnossapitokustannuksia ja vähennetään päästöjä. Digitaalisen kehitysyhteistyön taustalla on fossiilisista polttoaineista luopuminen.

Pohjolan Voiman tytäryhtiö Hämeenkyrön Voima Oy on vuodesta 2017 lähtien käyttänyt enenevästi kierrätyspolttoainetta eli rakentamisen, kaupan ja teollisuuden erilliskerätystä jätteestä valmistettuja polttoaineita. Fossiilisia korvaavien polttoaineiden käyttö voimalaitoksilla asettaa voimalaitostekniikalle vaatimuksia, sillä esimerkiksi kattiloiden eroosio- ja korroosiohaitat kasvavat ja rikkitaseen sekä kattilan toiminnan vahtiminen vaatii uusia keinoja.

”Kierrätyspolttoaineisiin siirryttäessä tiedettiin jo, että haasteeksi muodostuu polttoaineen vaihteleva laatu ja uusien polttoaineiden vaikutus kattilaan. Lisäksi turpeesta luopuminen on edellyttänyt muutoksia kattiloiden tekniikkaan”, Pohjolan Voiman teknologiasta ja projekteista vastaava päällikkö Jarmo Tervo sanoo.

Aiempaa tarkempi ja nopeampi tilannekuva

Pohjolan Voima lähti vuonna 2018 yhdessä Andritzin kanssa kehittämään mittarointi- ja analyysijärjestelmää, jolla laitoksen toiminta uudessa tilanteessa voitaisiin optimoida. Tavoitteena oli saada vastauksia esimerkiksi siihen, miten päästään mittaamaan kattilan tilannetta reaaliaikaisesti, kuinka pystytään jatkuvasti valvomaan polttoaineen laatua, millainen korroosioriski on tietyillä hetkillä ja miten valvotaan kattilan rikkitasetta ja likaantumista.

”Vastaukset näennäisesti yksinkertaisiin prosessiin liittyviin kysymyksiin, kuten mikä on korroosioriski tulistinalueella tai milloin nyt poltettavat polttoaineet tulivat alueelle, vaativat potentiaalisesti paljon monimukaista laskentaa tai päättelyketjua, jonka hallitsee vain prosessiasiantuntija. Koska kaikkea tarvittavaa datan jalostusta ei ole järkevää tai edes mahdollista tehdä automaatiojärjestelmässä, meidän tavoitteemme Metris BOA projektissa on ollut tuoda prosessin erityisasiantuntijoiden substanssiosaamista digitaalisiin palveluihin, joissa voimme valita sopivimman työkalun jokaiseen käyttötapaukseen, sanoo Antti Rossi”, BOA development manager, Andritz.

Andritzin Metris BOA -järjestelmä on Hämeenkyrössä edelleen testivaiheessa, mutta jo tämänhetkinen käyttökokemus kertoo jo nyt, että laajasta datasta visualisoitujen raporttien perusteella laitoksen operaattorilla on kattilan tilasta aiempaa tarkempi ja nopeampi kokonaiskuva.

Hämeenkyrön biovoimalaitoksella testaukset osoittavat, että uusi järjestelmä vähentää päästöjä, auttaa kunnossapitokustannusten ja käytettävyyden hallinnassa. Lisäksi laitoksella on onnistuttu parantamaan tuhkan laatua.

”Tämä pilotti on osa Pohjolan Voiman määrätietoista kehitystyötä fossiilisista polttoaineista luopumiseksi ja hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi”, Jarmo Tervo muistuttaa.

”Tässä projektissa olemme voineet yhdessä Hämeenkyrön Voiman kanssa päästä lähelle asiakkaamme arkea ja pohtia yhdessä tapoja, joilla eri lähteistä saatavan voimalaitosdatan jalostaminen voi tuoda lisäarvoa. On ollut myös hyvin hyödyllistä, että meidän loppuasiakkaamme, operaattorit ovat olleet mukana tuotteen kehittämisessä”, Rossi sanoo.

Hämeenkyrön Voiman voimalaitos on lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos. Biovoimalaitos valmistui vuonna 2012. Myös kattilalaitoksen toimitti Andritz.

Lisätietoja:

Jarmo Tervo, päällikkö, teknologia ja projektit, Pohjolan Voima Oyj, puh 050 313 3308, jarmo.tervo@pvo.fi

Lisätietoa Metris BOA:sta:
Johannes Bolhar-Nordenkampf, Product Manager IIoT, ANDRITZ AG, puh. +43 (676) 89501 4785,

www.andritz.com/metris-boa tai ota yhteyttä sähköpostitse metris.boa@andritz.com

POHJOLAN VOIMA

Pohjolan Voima on monipuolinen ja osaava suomalainen energiayhtiö. Osakkaamme ovat asiakkaitamme: laaja joukko suomalaisia teollisuus- ja energiayrityksiä. Tuotamme asiakkaillemme sähköä ja lämpöä omakustannushintaan vesivoimalla, lämpövoimalla ja ydinvoimalla. Osuutemme Suomessa tuotetusta sähköstä on noin 20 prosenttia. Jo 96 prosenttia sähköntuotannostamme on hiilidioksidineutraalia.

Luomme ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi. Pohjolan Voima – Ratkaisevaa voimaa. www.pohjolanvoima.fi

ANDRITZ-KONSERNI

Kansainvälinen teknologiakonserni ANDRITZ on yksi maailman johtavista laitosten, laitteiden ja palvelujen toimittajista vesivoimateollisuudelle, sellu- ja paperiteollisuudelle, metalli- ja terästeollisuudelle sekä kunnallisiin ja teollisiin erotusteknologiaratkaisuihin sekä eläinrehun ja biomassapellettien tuotantoon. Lisäksi kansainvälinen konserni toimii aktiivisesti energiantuotannon ja ympäristöteknologian alalla sekä tarjoaa laitteita kuitukankaiden ja liukosellun tuotantoon sekä kuitulevyntuotantolaitoksia ja kierrätyslaitoksia. Muita tärkeitä liiketoimintasegmenttejä ovat digitaaliset ratkaisut ja automaatiojärjestelmät, joita tarjoamme Metris-tuotenimellä, ja ne auttavat asiakkaitamme saamaan tehtaistaan käyttäjäystävällisempiä, tehokkaampia ja kannattavampia. ANDRITZ on pörssiyhtiö, jonka henkilöstön määrä maailmanlaajuisesti on noin 26 700 ja toimipaikkoja on yli 280 yli 40 maassa.

ANDRITZ tarjoaa uusiutuvia biopolttoaineita käyttäviä voimakattilalaitoksia höyryn ja sähkön tuotantoon. EcoFluid-sarjan kattilamme perustuvat kerrosleijutekniikkaan ja PowerFluid-sarjamme kiertoleijutekniikkaan. Kattiloidemme nykyaikainen ja tehokas polttotekniikka sekä konservatiivinen rakenne takaavat sähkön ja höyryn tuotannon korkealla hyötysuhteella, käytettävyydellä sekä alhaisilla päästöillä.

Ensimmäinen askel kohti autonomisia voimakattiloita on digitaalinen neuvonantajamme Metris BOA -verkkosovellus, joka hyödyntää ”big dataa” (B) voimalaitosprosessien optimoimiseen (O) ja analysointiin (A) sekä valvoo asennettuja laitteita. Metris BOA:n teknologiaosaaminen on Suomessa.