Energiansäästötavoitteet täyttyivät ja ylittyivät kolme vuotta etuajassa, todettiin PVO-Vesivoimassa, kun energiantuottajan yhden vesivoimalaitoksen modernisointi vietiin tänä vuonna läpi.

Pohjolan Voiman, suuren energiantuottajan, tytäryhtiö PVO-Vesivoima on sitoutunut parantamaan energiatehokkuuttaan vuosittain ennalta määritellyn määrän megawattitunteja (MWh). Näin toimitaan lähes kaikissa muissakin konsernin yhtiöissä.

Energiatehokkuussopimuksissa mukana oleville yhtiöille on asetettu myös virallinen energiatehokkuustavoite vuoteen 2025. PVO-Vesivoimalla tuo tavoite on 2000 MWh. Tavoite täyttyi ja ylittyi jo tänä vuonna, kolmisen vuotta etuajassa. Yksi syy tähän on Kemijärvellä sijaitsevan Jumiskon vesivoimalaitoksen peruskunnostus.

Vuoden iso energiatehokkuustyö: vesivoimalan modernisointi

Jumiskon peruskunnostus ja samalla modernisointi onkin PVO-Vesivoimassa vuoden 2021 iso energiatehokkuustyö. Vesivoimalaitoksen turbiini sekä sähkö- ja automaatiojärjestelmät vaihdettiin uusiin ja generaattori huollettiin. Tämä parantaa laitoksen hyötysuhdetta.

‒ Voimalaitoksen teho nousi kunnostuksessa 2 megawattia. Ajan mittaan varmistuu, kuinka paljon lisää sähköenergiaa eli megawattitunteja tulee. Meidän on ensin saatava laitoksesta dataa vähän pidemmältä ajalta, kertoo PVO-Vesivoiman kehityspäällikkö Juha Kähkölä. 

Laitoksen teho oli ennen kunnostusta 25,8 MW, joten tehon lisäys on noin 8 prosenttia.

Energiansäästö jatkuu pienemmillä toimilla

Tämän ison hyppäyksen ohella PVO-Vesivoimassa on jatkettu pienten energiansäästötoimien sarjaa. Valaistusta on vaihdettu ledi-valoiksi Jumiskon lisäksi ja Iijoella sijaitsevalla Raasakan voimalaitoksella.

Säästötavoitteet on saavutettu ja ylitetty, mutta energiansäästötoimet jatkuvat. Ensi vuodelle on pienempiä potentiaalisia kohteita. Niistä päätetään loppuvuoden aikana.