PVO-Vesivoima, Iin kunta sekä Etelä- ja Pohjois-Iin jakokunta ovat sopineet jatkavansa yhteistyötä Iijoen vanhan uoman kehittämiseksi vuosina 2024–2025. Yhteistyöhankkeen tavoitteena on edistää vaelluskalojen ja nahkiaisen luonnonkiertoa Raasakan vanhassa luonnonuomassa sekä parantaa virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Virtaamaolosuhteita parannetaan kalojen nousun ja virkistyskäytön edistämiseksi. PVO-Vesivoima jatkaa veden lisäjuoksutuksia uomaan kesäkaudella. Kalojen nousua ja lisääntymistä tukevien toimien tehokkuutta seurataan vanhan uoman Uiskarin kalatien kalalaskurilla. Hanke on jatkoa jo vuodesta 2017 tehdylle vanhan uoman kehittämisyhteistyölle.