Eurot ja päästöt. Pohjolan Voiman uuden rahoitusjohtajan työpöydällä on toki monia asioita, mutta näihin kahteen työ eniten kiteytyy. Vihreän rahoituksen osaajalle oli luontevaa hypätä vastuullisen energiayhtiön kelkkaan.

Vasta muutaman viikon Pohjola Voiman rahoitusjohtajana työskennellyt Kaisa Ahtiainen naurahtaa, kun häneltä kysyy jotakin uutta termiä, jonka hän tuoreessa pestissään on oppinut.

– No, niitä uusia termejä on aika paljon, mutta ehkä useimmin viime päivinä kuulemani sana on kiinteä toimitus. Se toistuu aika usein täällä käytävissä keskusteluissa, hän sanoo.

Entä osaako tuore rahoitusjohtaja selittää, mitä se tarkoittaa?

– Se liittyy Pohjolan Voiman asiakkaidensa kanssa sopimiin energiatoimituksiin tietyllä ajanjaksolla, Ahtiainen sanoo saman tien.

Kaisa Ahtiainen siirtyi 17. toukokuuta Pohjolan Voimaan OP Ryhmästä, jossa hän työskenteli rahoitusjohtajana syndikoidut luotot ja rahoituksen järjestäminen -yksikössä.

Kovan luokan rahoitusosaajalle energia-ala oli entuudestaan tuttu, joten aivan ummikkona hän ei joudu tulkitsemaan energia-alan termejä.

– Kyllähän se helpotti tänne hyppäämistä. Toinen iso tekijä oli se, että Pohjolan Voima ja sen yhteisyritys Teollisuuden Voima olivat minulle tuttuja yrityksiä, hän sanoo.

Monipuolinen toimiala veti puoleensa

Pohjolan Voiman rahoitusjohtajana Kaisa Ahtiaisen tehtäviin kuuluvat rahoituksen hankinta ja rahoittajasuhteet. Sen lisäksi hän hoitaa riskienhallintaan liittyviä tehtäviä.

– Vahva rahoitustaustani vaikutti varmasti siihen, että päädyin Pohjolan Voimaan.

Hän tunnustaa, että Pohjolan Voima yhtiönä ja energia-ala yleisesti veti puoleensa.

– Tämä on hyvin spesifi ympäristö, eikä tämän alan osaajia ole Suomessa paljon. Tiesin, että tähän ympäristöön minun olisi helppo tulla. Pankissakin toki olen päässyt seuraamaan energiamurroksen vaikutuksia, mutta nyt kun olen päässyt liiketoimintaan sisälle, eteen on tullut tosi mielenkiintoisia näkökulmia.

Kaisa Ahtiainen arvostaa Pohjolan Voiman määrätietoista ja pitkäjänteistä ilmastotyötä. Trendi on hänelle tuttu, sillä ympäristönäkökulma painaa myös rahoituksessa.

– Pohjolan Voimassa vastuullisuus ja vihreä ajattelu on erittäin paljon esillä jokapäiväisissä keskusteluissa ja teoissa. Se ei ole vain kaukaista strategiapuhetta, vaan jatkuvaa tekemistä, Ahtiainen sanoo.

Vastuullinen sijoittaminen on megatrendi

Kaisa Ahtiainen muistuttaa, että rahoitusalastakaan ei enää voida puhua ilman vastuullisen rahoituksen ja sijoittamisen teemaa. Rahoituksen saatavuuden varmistamiseksi yritysten on pystyttävä esittämään vastuullisuustoimensa rahoittajille ja sijoittajille ymmärrettävillä mittareilla.

– Tämä ymmärrettävästi vahvistaa sellaisten yritysten asemaa, jotka raportoivat vastuullisuuskriteereistään läpinäkyvästi tai ovat osallisia vihreän siirtymän hankkeissa. Niillä on mahdollisuus olla voittajien joukossa ja saada jatkossakin edullisempaa rahoitusta, hän kertoo.

Rahoituksen vihertyminen on megatrendi, jolle ei näy loppua.

– Toimialan murros on pakottanut rahoittajat katsomaan myös katteen ja tuloslaskelmien yli. Pankit joutuvat yhä enemmän arviomaan ei niin helposti mitattavia asioita. Taustalla on tietysti ajatus siitä, että sellainen yritys, joka on vahva kaikilla ESG-analyysin (Environmental, Social and Governance) alueilla mitattuna, vahvistaa jollakin aikavälillä markkina-asemaansa. Kun ESG-analyysiä viedään lähemmäs luottoriskianalyysiä, joudutaan entistä enemmän arvioimaan sitä, onko yhtiön toiminnassa jotain ympäristö- tai vastuullisuusasioihin liittyvää riskiä.

Rahoitusjohtaja on innoissaan kaikesta uudesta, jota hän pääsee energia-alalla oppimaan.

– Malttamattomana odotan ymmärrykseni lisääntymistä toimialaan liittyen, mutta olen kiitollinen siitä, että tässä organisaatiossa arvostetaan alan ulkopuolelta tulevan näkemyksiä, hän sanoo.

Ahtiaisen rahoitusosaaminen vahvistaa juuri toivotulla tavalla Pohjolan Voiman osaamista.

– Hiilidioksidineutraalisuus ja muut vastuullisuustavoitteet ovat yhä tärkeämpiä asioita rahoituksessamme. Kaisan vahva rahoitusalan kokemus tuo tervetulleen vahvistuksen myös vastuullisuusajatteluumme, sanoo Pohjolan Voiman talousjohtaja Minna Laakso.