Kalasydän Oy:n projektipäällikkö Heikki Meriläinen käy Jan Karpin ja Emil Wahlsin kanssa läpi työmaan turvallisuussuunnitelmaa. Kuva Kai Tirkkonen

Pohjolan Voiman Raasakan voimalaitoksella Iijoella on aloitettu Kalasydän-kalatien asennustyöt. Kalasydän on tarkoitus saada käyttöön heti kevättulvien jälkeen kesäkuussa. Ratkaisu on osa vaelluskalojen palauttamistyötämme ja tuottaa arvokasta tietoa myös tuleviin hankkeisiin.

Kalasydän-kalatie mahdollistaa kalojen kulkemisen ylävirtaan Raasakan voimalaitoksemme ohitse. Lisäksi sen avulla voimme tehostaa lohen ja meritaimenen ylisiirtoja kaloille ystävällisellä tavalla, ilman suoraa ihmiskosketusta. Kalasydäntä voidaan käyttää apuna myös vaellussiian mädinhankinnassa ja nahkiaisten ylisiirroissa. 

”Parhaillaan asennetaan Kalasydämeen kuuluvia putkilinjastoja voimalaitoksen alapuolelta yläaltaaseen. Aiemmin olemme jo tehneet pohjatöitä voimalaitoksen viereisillä maa-alueilla. Kaikki Kalasydämen kiinteät osat rakentuvat maalle. Varsinaisen Kalasydän-laitteen sijoitamme veteen voimalaitoksen alapuolelle tulvien jälkeen kesäkuussa”, kertoo PVO-Vesivoiman ympäristöasiantuntija Jyrki Salo.  

Kalasydän Oy:n kehittämä Kalasydän-kalatie on käytössä kesäkaudella lokakuulle, ja kelluva osa nostetaan talveksi pois. Kalasydämessä kalat ohjautuvat hydraulisesti putkistojen kautta joko voimalaitoksen ohi yläaltaaseen tai konttiin, jonne päätyneet kalat kuljetetaan Iijoen ylimmän, Haapakosken voimalaitoksen yläpuolelle. Tekoälyä hyödyntävä laitteisto seuraa reaaliaikaisesti laitteiston kautta kulkevien kalojen määrää ja lajistoa. 

Uutta tietoa Kalasydämen toiminnasta osana vaelluskalojen palautustyötä 

Raasakassa täysimittainen hydraulinen Kalasydän-kalatie on nyt ensimmäistä kertaa käytössä mereen laskevan joen alimman voimalan kohdalla, jonne vaelluskalat nousevat suoraan mereltä. Se tuo merkittävää tietoa ratkaisun toimivuudesta. Raasakassa on tarkoitus toteuttaa myös tutkimusta voimalaitoksen alapuolelle nousevien vaelluskalojen määristä ja Kalasydämen toimintatehokkuudesta.  

”Kalasydän-kalatie on käytössä Raasakassa vuosina 2023–2025. Tulosten mukaan Kalasydän voi jäädä joko tukemaan muita tulevia vaellusyhteysratkaisuja Raasakan voimalan yhteyteen, tai voimme siirtää sen muille kohteille. Kalasydän ei korvaa muita vireillä olevia kalatiehankkeita. Kalasydämen aktiivinen seuranta mahdollistaa sen, että voimme arvioida ja parantaa sekä Kalasydän-järjestelmän tehokkuutta että eri vaelluskalaratkaisujen toimimista yhteen myös tulevaisuudessa”, Jyrki Salo toteaa.  

Iijoen ylimmällä voimalaitoksella Haapakoskella olemme ottaneet laajan yhteistyöhankkeen myötä käyttöön Suomen ensimmäisen vaelluskalojen alasvaellusreitin, joka mahdollistaa puolestaan jokea alas merelle vaeltavien lohikalojen poikasten pääsyn voimalaitoksen ohi alavirtaan.  

Virkkulantie on töiden vuoksi suljettu 1.− 2.6.2023 

Kalasydän-kalatien asennustöiden vuoksi Iin Virkkulantie on suljettu liikenteeltä Raasakan voimalaitoksen kodalta torstaina ja perjantaina 1.−2.6.2023.  

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja

Jyrki Salo, ympäristöasiantuntija, PVO-Vesivoima Oy, puh: 050 3058 299, jyrki.salo@pvo.fi

PVO-Vesivoima Oy tuottaa sähköä vesivoimalaitoksilla Iijoella, Kemijoella ja Kokemäenjoella. Yhtiön sähköntuotanto on keskimäärin 1,7 terawattituntia vuodessa. Yhtiö kuuluu Pohjolan Voima -konserniin. www.pohjolanvoima.fi; Twitter: @PVOVesivoima