Katja Permanto, päällikkö, vastuullisuus, ympäristö ja turvallisuus, Pohjolan Voima Oyj

DI Katja Permanto on nimitetty Pohjolan Voima Oyj:n vastuullisuuspäälliköksi. Hänen vastuualueisiinsa kuuluvat edelleen myös ympäristö- ja turvallisuuspäällikön tehtävät.

Katja Permanto raportoi vastuullisuusasioissa Riitta Larnimaalle, joka vastaa vastuullisuusasioista konsernin johtoryhmässä. Riitta Larnimaan nimike on jatkossa johtaja, yhteiskuntasuhteet ja vastuullisuus.

Pohjolan Voiman vuonna 2022 päivitetty strategia vahvisti vastuullisuutta ja nosti myös luonnon monimuotoisuuden turvaaminen osaksi konsernin strategiaa. Strategisen teeman ”kestävää tuotantoa markkinaehtoisesti” mukaisesti Pohjolan Voiman tavoitteena on olla vastuullinen toimija sekä yhteensovittaa kilpailukykyinen hiilidioksidineutraali tuotanto ja luonnon monimuotoisuus.

– Kestävän ja vastuullisen toiminnan merkitys kasvaa nopeasti. Lainsäädäntöön on tulossa uusia vaatimuksia ja myös sidosryhmiemme odotukset kasvavat. Jotta pystymme toteuttamaan strategiaamme tältä osin, olemme vahvistaneet vastuullisuusasioiden näkyvyyttä organisaatiossamme, toteaa Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen.

Vastuullisuusasioiden toteuttamista koordinoi Pohjolan Voimassa eri toimintojen edustajista koostuva vastuullisuusryhmä. Vastuullisuus kuuluu myös kaikkien pohjolanvoimalaisten työtehtäviin.

Lisätietoja: Ilkka Tykkyläinen, toimitusjohtaja, Pohjolan Voima Oyj,
ilkka.tykkylainen@pvo.fi, puh. 040 670 6056

Pohjolan Voima on monipuolinen ja osaava suomalainen energiayhtiö. Osakkaamme ovat asiakkaitamme: laaja joukko suomalaisia teollisuus- ja energiayrityksiä. Tuotamme asiakkaillemme sähköä ja lämpöä omakustannushintaan vesivoimalla, lämpövoimalla ja ydinvoimalla. Osuutemme Suomessa tuotetusta sähköstä on noin 20 prosenttia. Jo 97 prosenttia sähköntuotannostamme on hiilineutraalia. Tavoitteenamme on, että sähköntuotannostamme 99 % ja lämmöntuotannostamme 85 % on hiilidioksidineutraalia vuonna 2025.

Luomme ratkaisevaa voimaa kilpailukyvyn vahvistamiseksi ja huomisen parhaaksi.
Pohjolan Voima – Ratkaisevaa voimaa. www.pohjolanvoima.fi