Isohaaran voimalaitoksen maapadon alue on suljettu kunnostustöiden ajaksi.

Isohaaran voimalaitoksen läheisyydessä Lautiosaaren maapadolla tehdään vesakonraivaustöitä. Maapadolla ja venevalkamilla tehdään kunnostustöitä 23.8 alkaen. Työmaa-alue on kartan osoittamalla patojaksolla. Kaikkiaan työt kestävät arviolta useita viikkoja. Maapadon alue on suljettu töiden ajan muulta käytöltä.

Maapadon ulkoilureitti on poissa käytöstä töiden ajan. Myös maapadon läheisyydessä olevien venevalkamien veneenlaskupaikat ovat suljettuina töiden vuoksi. Maapadon alueella ei ole myöskään mahdollista käyttää uppopumppuja tai vesiletkuja.

Pahoittelemme töistä aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja:

PVO-VESIVOIMA OY

Matti Åman, p. 050 3038 621
Aaro Horsma, p. 050 3038 661