Kymin Voiman biovoimlaitos Kouvolan Kuusankoskella

Pohjolan kylmä talvi nostaa kotitalouksien energian ja lämmön kulutuksen huippuunsa. Pakkaset haastavat myös energiantuotannon voimalaitoksilla ympäri Suomen.

– Kylmän korkeapaineen alla tuulesta ja auringosta ei ole merkittävästi apua, vaikka ne ovat muun osan vuotta hyviä uusiutuvan energian täydentäjiä. Siksi tarvitsemme talvikausiin toimintavarmoja ja kestäviä energiantuotantomuotoja, kertoo Kymin Voiman toimitusjohtaja Antti Rainio.

Kouvolan Kuusankoskella sijaitseva Kymin Voiman biovoimalaitos tuottaa noin 80 prosenttia Kouvolan kaupungin kaukolämmöstä, prosessihöyryä UPM Kymin tehtaille sekä sähköä omistajilleen. Vuonna 2002 käyttöön otettu energiatehokas yhteistuotantolaitos on vähentänyt alueen lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä merkittävästi.

Laitos on Suomen suurimpia uusiutuvien puuperäisten polttoaineiden käyttäjiä energiantuotannossa. Polttoaineesta yli 90 prosenttia on hiilidioksidineutraaleja puuperäisiä polttoaineita, kuten kuorta, biolietettä ja muita metsäteollisuuden sivuvirtoja.

– UPM Kymin tehtaalta saatava raaka-aine on ollut avaintekijä uusiutuvan energian tuottamiseen alusta lähtien. Metsäenergia on hyvää paikallista polttoainetta turvaamaan asiakkaiden energian saannin näin talven pakkasilla, Rainio kertoo.

Ympäristöystävällistä ja tehokasta energiantuotantoa

Pohjolan Voiman tavoitteiden mukaisesti Kymin Voima on sitoutunut lisäämään hiilidioksidineutraalien polttoaineiden osuutta tuotannossaan. Vastaavasti turpeen ja maakaasun käyttöä vähennetään: tuotannon käynnistyessä lähes 20 vuotta sitten turpeen osuus oli lähes 40 prosenttia – nyt jo alle kymmenen.

– Uusiutuvien polttoaineiden osuuden lisääminen on vaatinut paljon kehitystyötä niin kattilan materiaalien, säätötekniikan kuin polttoainesyötönkin osalta, mutta edistystä on tapahtunut systemaattisesti, Rainio kertoo.

Kymin Voimassa talveen valmistautuminen aloitettiin jo kesähelteillä. Suunnitelmien mukaisen kesähuollon lisäksi laitoksen polttoainevarastoja kerrytettiin UPM:n kesän aikana tuottamilla kuorilla.

– Suuri merkitys on ollut osaavalla henkilöstöllä, joka käyttää ja kunnossapitää laitosta ennakoivasti ja turvallisesti. Korona ei ole vaikuttanut tuotantoon, vaikka erikoisjärjestelyitä altistumien estämiseksi on tuotannossa ja kunnossapidossa jouduttu tekemään.

Lisätiedot:

Antti Rainio, toimitusjohtaja, Kymin Voima Oy, puh. 040 703 3815, antti.rainio@pvo.fi

Kymin Voima on Pohjolan Voiman tytäryhtiö, jonka biovoimalaitos sijaitsee Kouvolan Kuusankoskella, UPM Kymin tehdasalueella. Voimalaitos tuottaa prosessihöyryä UPM Kymin tehdasintegraatille, kaukolämpöä KSS Energialle sekä sähköä. Voimalaitosta käyttää UPM Kymin henkilökunta. Kymin Voiman omistavat Pohjolan Voima Oyj (76 %) ja KSS Energia Oy (24 %).