Kymin Voiman biovoimalaitos Kouvolan Kuusankoskella

Kymin Voiman Kouvolan Kuusankoskella sijaitseva biovoimalaitos on tuottanut luotettavasti lämpöä ja sähköä kouvolalaisille ja UPM Kymin tehtaalle jo 20 vuotta. Voimalaitos on kesän huoltojen ja polttoaineen varastoinnin myötä jälleen valmiina talveen.

Kymin Voiman biovoimalaitos tuottaa noin 80 prosenttia Kouvolan kaupungin kaukolämmöstä ja prosessihöyryä UPM Kymin tehtaille sekä sähköä omistajilleen. Vuonna 2002 käyttöön otettu voimalaitoksella on keskeinen rooli alueen energian toimitusvarmuudessa.

”Kymin Voima on malliesimerkki siitä, miten kaupungin ja teollisuuden tarpeet yhdistävä energiayhteistyö on toimivaa ja hyödyllistä. Olemme yhteistyössä kehittäneet voimalaitosta ja pitäneet huolta toimitusvarmuudesta. Tänäkin kesänä voimalaitos on käynyt läpi huolellisen ennakkohuollon, olemme varastoineet polttoainetta ja voimalaitos on hyvin varautunut tulevaan lämmitystalvikauteen”, sanoo Kymin Voiman toimitusjohtaja Antti Rainio.

”Yhteistyö Kymin Voiman kanssa on sujunut vuosien aikana luotettavasti. Olemme saaneet toimitettua asiakkaillemme eli Kouvolan seudun asukkaille vastuullisesti tuotettua kaukolämpöä ja sähköä jo vuodesta 2002. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto on merkittävässä roolissa kaukolämmön tuotannossamme ja se on sekä taloudellisesti, että ympäristön kannalta erittäin kestävää”, kertoo KSS Energian toimitusjohtaja Marko Riipinen.

”UPM Kymin integraatille Kymin Voiman merkitys prosessilämmön ja sähkön tuottajana on merkittävä. Sitoutuminen uusiutuvan energian käyttöön tekee Kymin Voiman toiminnasta kestävää. Osapuolten yhteistyö on sujunut hyvin ja laitoksen käytettävyys on huippuluokkaa”, kertoo UPM Kymin ja Kaukaan tehtaanjohtaja Matti Laaksonen

Uusiutuvan energian käytön edelläkävijä

Energiatehokas Kymin Voiman lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos on kiertotalouden malliesimerkki ja uusiutuvan energian käytön edelläkävijä. Valmistuessaan biovoimalaitos korvasi maakaasupohjaista energiantuotantoa ja on vaikuttanut siten alueen hiilineutraaliuden edistämiseen.

”Alueen lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöt ovat voimalaitoksen myötä vähentyneet merkittävästi. Olemme vuosien myötä edelleen nostaneet voimalaitoksen uusiutuvien polttoaineiden osuutta noin 60 prosentista 90 prosenttiin. Turve toimii varapolttoaineena. Olemme jatkossakin sitoutuneet lisäämään hiilidioksidineutraalien polttoaineiden osuutta tuotannossamme”, sanoo Rainio.

Kymin Voiman biovoimalaitos on Suomen suurimpia uusiutuvien puuperäisten polttoaineiden käyttäjiä energiantuotannossa. Pääpolttoaineet ovat hiilidioksidineutraaleja puuperäisiä polttoaineita kuten kuorta, biolietettä ja muita metsäteollisuuden sivuvirtoja. Valtaosa polttoaineesta tulee läheltä. Yli 90 prosenttia on peräisin UPM:n kuorimoilta. Lisäksi voimalaitokselle saadaan UPM Metsältä metsäpolttoainetta.

Kehitystyöllä varmistetaan luotettavaa, tehokasta ja joustavaa tuotantoa

Voimalaitoksen kesän vuosihuolloilla toteutetaan vuosittain pitkäjänteisesti ennakkosuunnitelmien mukaisia huoltotarpeita. Kymin Voimassa on lisäksi tehty kehitystyötä, joka on lisännyt energiatehokkuutta ja tuotannon joustavuutta sekä vähentänyt päästöjä entisestään.

”Kattilan ja koko voimalaitoksen ohjausjärjestelmän kehitysprojektit ovat osoittautuneet kustannustehokkaiksi ja parantaneet energiatehokkuutta. Niiden avulla olemme onnistuneet myös vähentämään päästöjä. Tänä kesänä on vuosihuoltojen yhteydessä uusittu automaatioprosessiasemat, jotka lisäävät tuotannon joustoa. Jatkamme systemaattista kehitystä, koska haluamme varmistaa käytettävyyttä ja energiatehokkuutta sekä hallita päästöjä vielä nykyistäkin paremmin”, sanoo Antti Rainio.

Lisätietoja:
Antti Rainio, toimitusjohtaja, Kymin Voima Oy, puh. 040 703 3815, antti.rainio@pvo.fi

Kymin Voima on Pohjolan Voiman tytäryhtiö, jonka biovoimalaitos sijaitsee Kouvolan Kuusankoskella, UPM Kymin tehdasalueella. Voimalaitos tuottaa prosessihöyryä UPM Kymin tehdasintegraatille, kaukolämpöä KSS Energialle sekä sähköä. Voimalaitosta käyttää UPM Kymin henkilökunta. Kymin Voiman omistavat Pohjolan Voima Oyj (76 %) ja KSS Energia Oy (24 %).