Kymin Voiman voimalaitos

Kymin Voiman biovoimalaitos on valmistautunut talveen. Polttoainevarastot ovat talvitasolla, laitos on käynyt läpi perusteellisen huollon, ja lokakuun alussa pienessä tulipalossa vioittunut metsäenergiamurskain saadaan takaisin käyttöön pian.

  • Lämpöä ja sähköä tarvitaan kaukolämpöverkostoihin ja UPM:n tarpeisiin eniten talvella. Olemme varautuneet hyvin tulevaan huippukuormaan, toteaa Kymin Voiman toimitusjohtaja Antti Rainio.

Kesän aikana voimalaitoksella toteutettiin ennakkosuunnitelman mukainen vuosihuolto. Kaikki laitoksen toiminnan kannalta kriittiset paikat tarkastettiin ja ennakkohuollettiin.

  • Varmistamme huolloilla ja ennakoimalla huoltotarpeita voimalaitoksen häiriöttömän toiminnan. Polttoainehuolto on osa tätä ennakointia. Kiinteitä biopolttoaineita riittää varastoissa keskitalvellakin, vaikka sen saannissa ilmaantuisi häiriötä, Rainio vakuuttaa.

Korona-aika ei ole häirinnyt laitoksen toimintaa eikä huoltoja. Altistumista ehkäistään ennalta tehokkaasti panostamalla hygieniaan, maskien käyttöön ja etäisyyksien pitämiseen. Tässä olemme tarkkoja, sillä lämmön ja sähkön tuotanto on kriittinen toiminta asiakkaiden ja yhteiskunnan kannalta.

Yli 90 prosenttia polttoaineesta hiilineutraalia

Kymin Voiman käyttämä polttoaine on lähes kokonaan biopohjaista, käytännössä metsäteollisuuden sivuvirtoja. Enimmäkseen se tarkoittaa kuorta UPM:n Kymin sellutehtaalta ja hakkuutähteitä puunkorjuusta.

  • Saamme kuorta tehtaalta ympäri vuoden, suoraan voimalaitokselle kuljetushihnoja pitkin. Kesäisin varastoimme sitä talvea varten suurin aumoihin. Ne suojataan sateelta samaan tapaan kuin polttopuut suojataan pihoissa. Mittakaava toki on toinen, Rainio konkretisoi.

Biovoimalaitos otettiin käyttöön 2002. Pitkän aikavälin tavoitteena oli, että yli 75 prosenttia polttoaineista on hiilineutraaleja. Ensimmäisenä vuonna noin 60 prosenttia voimalaitoksen polttoaineista oli hiilineutraaleja. Systemaattisen työn tuloksena laitos käyttää nyt yli 90-prosenttisesti hiilineutraaleja polttoaineita.

  • Kuoren lisäksi tarvitsemme lisäpolttoaineina toiminnan varmistamiseksi metsäenergiaa ja turvetta poikkeustilanteissa ja huippukuorman aikana. Niiden lisäksi varapolttoaineena käytetään kaasua. Kymin Voiman hallitus pohtii keinoja hiilineutraalisuuden saavuttamiseksi tulevina vuosina.

Tulipalosta vähäisiä vahinkoja

Lokakuun alussa laitoksen metsäenergiamurskaimeen jäänyt puupolttoaine syttyi palamaan. Alkusammutus oli tehokasta, ja palo saatiin rajatuksi hyvin pienelle alueelle. Henkilövahinkoja ei tullut ja myös taloudelliset vahingot jäivät pieniksi. Osa palamatonta kuljetinhihnaa joudutaan uusimaan.

  • Tarvitsemme murskainta yleensä vain keskitalvella. Se on käytössä jo lähiaikoina. Palon sai aikaan murskaimeen hankaukseen jäänyt puuaines, joka synnytti kitkaa. Olemme selvittäneet laitevalmistajan ja henkilöstön kanssa, miten vastaava vältetään tulevaisuudessa, Rainio kertoo.

Lisätietoja:
Antti Rainio, toimitusjohtaja, Kymin Voima Oy, antti.rainio@pvo.fi, puh. 040 7033 815

Kymin Voima on Pohjolan Voiman tytäryhtiö, jonka biovoimalaitos sijaitsee Kouvolan Kuusankoskella, UPM Kymin tehdasalueella. Voimalaitos tuottaa prosessihöyryä UPM Kymin tehdasintegraatille, kaukolämpöä KSS Energialle sekä sähköä. Voimalaitosta käyttää UPM Kymin henkilökunta. Kymin Voiman omistavat Pohjolan Voima Oyj (76 %) ja KSS Energia Oy (24 %).