Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen

Pohjolan Voiman uutiskirjeessä 2/2020  aiheena on turve ja ilmastotavoitteet. Tuomme esille turpeen käytön vähentämiseen tähtääviä tekoja ja näkemyksiä.

”Vaikka elämme akuutin koronasta johtuvan poikkeustilanteen keskellä ja monet voimavarat keskitetään sen hoitamiseen, ei pitkän aikavälin tavoitteita parane unohtaa. Esimerkiksi tarve tehdä toimenpiteitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi pysyy. Tavoitteenamme on rajata turpeen käyttö varapolttoaineeksi vuoteen 2025 mennessä. Parhaillaan laitoksemme selvittävät tarvittavia toimenpiteitä. Osassa laitoksista ollaan jo hyvässä vauhdissa”, toteaa Pohjolan Voiman viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Riitta Larnimaa.

Haastattelussa Energiateollisuus ry:n toimitusjohtaja Jukka Leskelä ja Metsäteollisuus ry:n energia- ja ilmastopäällikkö Ahti Fagerblom toteavat turpeen käytön puolittuvan ilman vero-ohjaustakin.

”Turveratkaisuja pohditaan meilläkin päät sauhuten”, kuvaa Pohjolan Voimassa teknologiasta ja projekteista vastaava Jarmo Tervo blogikirjoituksessaan. Esimerkkeinä ratkaisuista kertovat tytäryrityksemme Laanilan Voiman, Rauman Biovoiman ja Hämeenkyrön Voiman toimitusjohtajat.

Lisäksi kerromme uutiskirjeessä varautumisesta suureen tulvaan Pohjois-Suomen säännöstelyjärvillä ja ajankohtaisesta säännöstelytilanteesta. Uudet lumen vesiarvojen mittaukset Posion Suolijärvillä auttavat ennustamaan kevättulvia.

Lue lisää uutiskirjeestämme 2/2020