Melon vesivoimalaitoksen porapaaluseinän rakentamisessa ovat menossa paalutukset. Patosilta on suljettuna vuoden 2022 loppuun.

Nokialla Kokemäenjoessa sijaitsevan Melon vesivoimalaitoksen patosilta on suljettu liikenteeltä korjaustöiden vuoksi tämän vuoden loppuun asti. Patoon rakennetaan porapaaluseinä, jolla padon tiiveys varmistetaan.

Porapaaluseinän asennusten valmistelut alkoivat maaliskuun alussa. Parhaillaan ovat menossa paalutukset, joilla porapaaluseinä upotetaan alapäästään kallioon. Rakennustyöt kestävät aviolta vuoden 2022 loppuun saakka.

Patosilta on edelleen kokonaan suljettu liikenteeltä töiden ajan. Työmaalla liikkuminen on turvallisuussyistä kielletty. Korjaustyöt aiheuttavat joitakin liikennejärjestelyjä työmaaliikenteen ja ajoittain kuljetusten vuoksi. Korjaustöihin liittyvä liikenne ohjataan padolle eteläpuolelta Kohmalan kautta.

Padon korjaus ei aiheuta ympäristövaikutuksia. Työt eivät myöskään vaikuta veden laatuun tai Pyhäjärven vedenpintaan. Melon vesivoimalaitos on korjaustöiden ajan normaalisti tuotannossa.

Lisätietoja: Matti Åman, asiantuntija, omaisuudenhoito, PVO-Vesivoima Oy, puh. 050 3038 621, matti.aman@pvo.fi

Melon vesivoimalaitoksen porapaaluseinän rakentamisessa ovat menossa paalutukset. Rakennustyöt valmistuvat vuoden 2022 lopussa.  Kuvat: Mincon Finland.
Melon vesivoimalaitoksen porapaaluseinän rakentamisessa ovat menossa paalutukset. Rakennustyöt valmistuvat vuoden 2022 lopussa. Urakoitsijana on KFS Finland, porapaalut toimittaa SSAB ja porakruunut, -kärjet ja vasarat Mincon Finland. Rakennuttaja- ja valvontakonsultti on Welado. Kuvat: Mincon Finland.