Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitos sijaitsee Lappeenrannassa, UPM Kaukaan tehdasalueella. Se on lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos.

Kaukaan Voima Oy:n biovoimalaitoksella Lappeenrannassa on saatu valmiiksi laitoksen minimitehojen pienentämishanke. Kattilan ja turbiinin minimitehojen alentaminen lisää energiatehokkuutta ja sähköntuotannon joustavuutta. Laitoksen minimitehoa pystyttiin tällä hankkeella pienentämään lähes 20 prosenttia.

Minimitehojen alentamiseen ovat kannustaneet tarve lisätä energiatehokkuutta ja muuttuneet sähkömarkkinat. Tekniset selvitykset ja toteutetut uudet säädöt mahdollistavat nyt hallitun toiminnan uudella minimiteholla. Laitoksen operointi on selkeytynyt ja laitoksella on paremmat edellytykset toimia sähkömarkkinoilla.

”Suunniteltu miniteho, jolle laitos aikanaan on rakennettu, ei ole vastannut nykyisiä tarpeita. Minimitehoa on pienennetty jo aiemmin, mutta tällä kertaa pääsimme tavoitteeseemme. Tämän mahdollisti tiivis ja rakentava yhteistyö kattila-, turbiini- ja automaatioasiantuntijoiden ja paikallisen voimalaitosasiantuntemuksen kanssa”, kertoo voimalaitospäällikkö Juha Vuolteenaho.

Kaukaan Voima on lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitos. Voimalaitos on Suomen suurimpia uusiutuvien puuperäisten polttoaineiden käyttäjiä energiantuotannossa.

Energiatehokkuutta ja säätökykyä

Minimitehojen pienentäminen auttaa Kaukaan Voimaa vähentämään polttoaineiden käyttöä. Samalla se pienentää myös laitoksen päästöjä. Nyt tehdyt muutokset ovat osa Kaukaan Voiman pitkäjänteistä kehitystyötä. Näillä toimilla voimalaitos hakee myös joustoa sähköntuotantoonsa.

Sääriippuvaisen sähköntuotannon lisääntyminen aiheuttaa sähkön hinnoissa suuria vaihteluita. Kattilan ja turbiinin laajentuneiden toiminta-alueiden ansiosta pystymme aiempaa paremmin reagoimaan sähkönmarkkinoiden muutoksiin. Olemme saaneet alemmat tehoalueet aktiiviseen käyttöön ja hyödymme siitä merkittävästi, Vuolteenaho sanoo.

Kaukaan Voiman biovoimalaitos tuottaa prosessihöyryä UPM Kaukaan tehtaille ja kaukolämpöä Lappeenrannan Energialle sekä molemmille sähköä. Voimalaitos vastaa noin 85 prosentista Lappeenrannan kaupungin kaukolämmön vuositarpeesta.

Kaukaan Voima Oy:n omistavat Pohjolan Voima Oyj ja Lappeenrannan Energia Oy. Pohjolan Voiman kaikissa voimalaitoksissa tehdään aktiivisesti energiatehokkuustoimenpiteitä.

Lisätietoja: Voimalaitospäällikkö Juha Vuolteenaho, Kaukaan Voima Oy, juha.vuolteenaho@pvo.fi, p. 050 3143 123