Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä

Tausta

Energiapolitiikassa vastuullisuus voidaan jakaa kolmeen näkökulmaan. Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä:

 1. Energian saatavuus. “Energiaa on yhteiskunnassa oltava saatavilla kaikkina hetkinä kaikille asiakkaille.”
 2. Ympäristötekijät. “Huolehditaan, että energiaa tuotetaan, toimitetaan ja käytetään mahdollisimman pienin ympäristövaikutuksin.”
 3. Sosiaalinen ja taloudellinen ulottuvuus. “Pidetään huolta, että energia on kohtuuhintaista ja tasaisesti saatavilla kaikille.”

“Vastuullisuudesta puhuttaessa on hyvä muistaa myös yritysten kantama taloudellinen vastuu. Toiminnan on oltava kestävällä pohjalla, jotta voidaan toimia vastuullisesti kaikilla edellä mainituilla osa-alueilla.”

Painopisteet liikkeessä

Energiapolitiikan ja keskustelun painopisteet ovat muuttuneet aikojen saatossa. Leskelä: 

 • “Energiajärjestelmän kulmakivenä Suomessa on pitkään pidetty kilpailukykyistä hintaa. Kansainväliset vertailut osoittavat, että tässä on Suomessa onnistuttukin hyvin, kun markkinoiden on annettu toimia.”
 • Viimeisen viidentoista vuoden ajan, täysin perustellusti, on korostunut ilmasto-ulottuvuus.
 • Venäjän aloittama sota on taas tuonut vauhdilla keskipisteeseen toimitusvarmuuden ja saatavuuskysymykset.”

Uusi tilanne

Nykyhetkessä energiajärjestelmässä on käynnissä poikkeuksellinen määrä muutoksia:

 • Sähköjärjestelmään tulee merkittävästi vaihtelevaa tuulivoimatuotantoa eli järjestelmän tasapainon ylläpito vaikeutuu.
  → Tasapainon varmistamiseen tarvitaan kaikki keinot: säätävä tuotanto, kuten vesivoima, varastot ja kulutuksen joustaminen.
 • Liikenne ja teollisuus sähköistyvät ja yhteiskunnan sähköriippuvuus kasvaa.
 • Vielä alkuvuodesta 2022 Suomen primäärienergiasta 30 prosenttia tuli Venäjältä, nyt ei käytännössä yhtään. 

Leskelä: “Olennaista olisi nyt akuutin tilanteen osalta keskittyä siihen, että energia saadaan riittämään ja yritykset voivat jatkaa investointeja energiajärjestelmään ilman, että ilmastotavoitteista tingitään.”

Kuva: “Yrityksillä on jo tekeillä investoinnit, joilla saadaan ajettua alas loputkin päästöt, korvattua venäläinen energia ja täytettyä esimerkiksi kasvavan tuulivoimatuotannon aikaansaama tasapainotustarve”, toteaa Jukka Leskelä. (Kuva: Energiateollisuus / Vesa Marjanen)

Teksti on julkaistu osana Pohjolan Voiman ja MustReadin yhteistyötä MustRead Horizon-uutiskirjeessä #6 18.8.2022.