Antti Rainio

Antti Rainio on nimitetty Pohjolan Voiman johtavaksi asiantuntijaksi

Kymin Voiman toimitusjohtajana vuodesta 2011 työskennellyt DI Antti Rainio on nimitetty 1.1.2023 alkaen Pohjolan Voima Oyj:n johtavaksi asiantuntijaksi. Antti Rainiolla on pitkä ja monipuolinen kokemus yhdistetystä lämmön ja sähkön tuotannosta (CHP). Hänen osaamisensa on tärkeässä roolissa Pohjolan Voiman CHP-tuotannon kehittämisessä yhteistyössä Pohjolan Voima -konsernin yhtiöiden, mukaan lukien Kymin Voima Oy, kanssa.  

Juha Kouki on nimitetty Kymin Voiman toimitusjohtajaksi

Pohjolan Voiman Kouvolassa toimivan tytäryrityksen Kymin Voima Oy:n toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.1.2023 alkaen DI Juha Kouki. Kymin Voiman toimitusjohtajuus on osa-aikainen ja Juha Kouki hoitaa jatkossakin Pohjolan Voiman johtavan asiantuntijan tehtäviä.

”Haluan kiittää Antti Rainiota hänen työpanoksestaan Kymin Voiman toimitusjohtajana ja samalla toivottaa onnea Antille ja Juhalle heidän uusilla vastuualueillaan”, toteaa Pohjolan Voiman toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ilkka Tykkyläinen, Pohjolan Voima Oyj, p. 040 670 6056